Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

So sánh các đóng gói phần mềm bản quyền khác nhau của School@net
22/05/2013

Hiện nay, công ty School@net đang phát hành 4 loại đóng gói phần mềm có bản quyền khác nhau, đó là:

1. PC-License

2. School Site License

3. CDROM License

4. P-Code License


Bảng sau sẽ cho chúng ta biết các tính năng giống và khác nhau giữa các đóng gói trên.


Bảng so sánh tính năng


Tính năng

PC-License

School Site License

CDROM

P-Code License

Cách đóng gói

Bản cài đặt

Bản cài đặt

CDROM

Bản cài đặt

Có thể download trực tiếp từ Website công ty.

Tùy thuộc phần mềm

Không

Số lượng máy tính được phép cài đặt

Mỗi máy tính / 1 license

Không hạn chế số máy tính cài đặt

Không hạn chế số máy tính cài đặt

Mỗi máy tính / 1 license

Đăng ký bản quyền bằng cách nào

Mỗi License cấp 1 mã theo từng máy tính.

Cấp 1 mã chung cho tất cả các máy tính trong nhà trường

Khi chạy cần đưa CD gốc vào ổ đĩa CD.

Mỗi License cấp 1 phiếu có ghi một Mã P-Code.

Yêu cầu khi đăng ký bản quyền

--

--

--

Có kết nối Internet

Một số phần mềm tiêu biểu của School@net

- TKB

- iQB Leo

- School Viewer

- Các phiên bản phần mềm School Site của công ty.

Các phần mềm giáo dục đại trà cũ

Các phần mềm giáo dục đại trà mới.

Ưu điểm

An toàn

Không an toàn

Không an toàn

An toàn

Nhược điểm

Người dùng phải kết nối trực tiếp với công ty để lấy mã đăng ký sử dụng

--

Mỗi lần chạy phải đưa CD vào máy tính để kiểm tra

--

Đối tượng sử dụng

Nhà trường

Nhà trường

Cá nhân

Cá nhânURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7090

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn