Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chuơng trình dịch là gì?
05/02/2007

Chương trình dịch có nhiệm vụ chính là dịch, tổ chức công việc dịch, lật qua lật lại việc dịch. Chương trình sẽ dịch tất cả những gì cần dịch, bỏ qua tất cả những cái không cần dịch. Công việc dịch chính của chương trình dịch dịch mọi thứ cần dịch cho đến khi việc dịch kết thúc.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=715

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn