Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

2*2 là gì?
11/02/2007

Để trả lời cho câu hỏi trên ta hãy nghe câu trả lời của một số người phụ thuộc vào nghề nghiệp của họ.

Kỹ sư cơ khí dùng các thước đo của mình để tính toán và sau một vài phút trả lời: "3.99".

Nhà Vật lý mở các tài liệu tham khảo và tính toán một lúc trên máy tính sau đó đưa ra câu trả lời: "kết quả nằm giữa 3.98 và 4.02".


Nhà Toán học suy nghĩ một lát và tuyên bố: “Tôi không biết chính xác bằng bao nhiêu nhưng tôi khẳng định kết quả sẽ tồn tại”.

Nhà Triết học hỏi lại: "Tôi chưa rõ ngài muốn hỏi điều gì khi viết 2 * 2 ?"

Nhà Logic học: "Đề nghị hãy định nghĩa lại 2*2 một cách chính xác hơn, sau đó tôi sẽ trả lời”.

Kế toán viên sau khi đóng hết các cửa sổ lại hỏi nhỏ: “Ngài muốn câu trả lời sẽ như thế nào?”

Chuyên gia Virus máy tính: “Hãy đợi một lát. Tôi sẽ đột nhập vào siêu máy tính để tìm câu trả lời”.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=728

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn