Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng điện tử kết hợp cắt ghép hình ảnh, video từ phần mềm Tập Viết Chữ Việt 1
16/10/2013

Tập viết chữ Việt 1, 2, 3 là bộ phần mềm đầu tiên của Việt Nam đã mô phỏng hoàn toàn phần kiến thức Tập Viết Chữ Việt trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.Toàn bộ nội dung và kiến thức phần Tập Viết Chữ Việt có trong các cuốn sách Tập Viết 1, 2, 3 do NXBGD phát hành đã được mô phỏng chính xác đến từng bài trong bộ phần mềm này.Toàn bộ chương trình tập viết chữ Việt theo bộ sách này đã được mô phỏng và chuyển vào chính xác trong bộ 3 phần mềm này. Với bộ phần mềm mới này, các giáo viên có thể thực hiện toàn bộ công việc giảng dạy phần kiến thức Tập viết chữ trên lớp bằng phần mềm.

Bên cạnh đó giáo viên có thể kết hợp cắt ghép hình ảnh, tạo video dạy tập viết từ bộ phần mềm Tập Viết, chèn vào bài giảng PowerPoint, để có được bài giảng thật sinh động.

Dưới đây là video hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng điện tử PowerPoint, kết hợp cắt ghép hình ảnh, video từ phần mềm Tập Viết Chữ Việt.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7309

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn