Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Find-Missing-Mark: Tìm dấu còn thiếu
06/11/2013

Trong các bài học chính tả môn Tiếng Việt có một dạng bài tập rất phổ biến là cho trước một đoạn văn bản hoàn chỉnh trong đó có một số từ chưa điền dấu, nhiệm vụ của học sinh là phải điền dấu chính xác cho các từ này.


Form Điền dấu còn thiếu (Find Missing Mark) được thiết kế để mô phỏng các dạng bài luyện này.

Ý tưởng thiết kế chính của Form là: cho trước đoạn văn bản và một cặp dấu cho trước, phần mềm sẽ tự sinh bài luyện. Form này có khuôn dạng gần tương tự Form Điền chữ, vần, từ còn thiếu trong đoạn văn bản (Find Missing Letters).

Chức năng của Form:

Form này được thiết kế để tạo ra các bài luyện chính tả bằng cách điền dấu vào các từ còn thiếu dấu của một câu hay một đoạn văn bản cho trước.

Các bộ dấu cần điền được lấy từ bộ từ điển chính tả được cài đặt sẵn trong phần mềm.

Form này được dùng cho HS luyện tập trong các bài học Luyện chính tả trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.

Dữ liệu có thể được sinh tự động, được nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc được chuyển vào Form từ ADF File.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình trong khung cửa sổ chính là một đoạn văn bản với một số từ được đánh dấu, đây chính là các từ còn thiếu dấu. Cần điền vào các từ này sao cho chính xác.

Bên cạnh bên phải là hai dấu tiếng Việt. Các dấu này cần được chọn để điền vào các từ đã đánh dấu trong đoạn văn bản trên.

Cách thực hiện bài luyện tập này như sau:

Cách 1: dùng chuột kéo thả một dấu từ khung bên phải lên một từ cần điền dấu và nhả chuột. Làm như vậy cho đến khi điền tất cả các vị trí trống.

Cách 2: nháy chuột tại khung phải để chọn một dấu, sau đó nháy chuột vào từ cần điền dấu này. Nháy liên tục lên các từ khác cần điền dấu này cho đến khi chọn dấu khác. Làm như vậy cho đến khi điền tất cả từ đã đánh dấu.

Muốn xem trợ giúp của phần mềm nháy nút . Khi nháy nút này, phần mềm sẽ hiện tất cả các từ có dấu hoàn chỉnh trong một vài giây.

Sau khi điền xong cho đoạn văn bản, nháy nút để kiểm tra bài làm đúng hay sai.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nút để làm lại bài luyện tập hiện thời.

Nếu có hình ảnh kèm theo bài luyện tập này thì nháy chuột lên hình ảnh này sẽ phóng to hình trên màn hình.


3 nút điều khiển bên dưới hình này có ý nghĩa như sau:

(X): Đóng cửa sổ này lại.

(Ctrl+S): Ghi hình ảnh này theo định dạng tệp *.jpg.

(Ctrl+C): sao chép hình ảnh này vào bộ đệm của máy tính.


Các thông tin sau có thể nhập trong cửa sổ nhập liệu của Form:

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn kiểu sinh bài luyện tập là Tự động từ nguồn từ điển hoặc do Người dùng tự nhập.

- Tại vị trí Kiểu sinh bài ôn tập chọn cách phần mềm tự động sinh các vị trí cần điền dấu trong đoạn văn bản, có 3 lựa chọn là:

+ Mức khó Sinh tại tất cả các vị trí: tất cả các từ chứa một trong dấu đã chọn đều được sử dụng để tạo ra vị trí cần điền dấu cho bài tập luyện.

+ Mức dễ Chỉ 1 vị trí: chỉ tạo ra đúng 1 vị trí cho bài luyện tập.

+ Mức trung bình Một vài vị trí: phần mềm sẽ chọn ra khoảng 1/2 các từ tìm được để tạo ra vị trí cần điền dấu.

- Nếu chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh từ nguồn từ điển thì có thể thực hiện tiếp các lựa chọn sau:

+ Nháy chọn tại vị trí Chọn cặp dấu và chọn một cặp dấu cụ thể trong tổng số 10 cặp dấu tiếng Việt.


+ Nhập trực tiếp văn bản gốc tại vị trí Nhập đoạn văn bản. Nháy nút để phần mềm tự động sinh đoạn văn bản. Nếu tự nhập thì nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem đoạn văn bản này có chứa các cặp dấu đã chọn hay không.

- Nếu chọn kiểu nguồn dữ liệu là Người dùng tự nhập thì có thể thực hiện tiếp các thao tác sau:

Nhập trực tiếp 1 bộ dữ liệu ngay trên màn hình bằng cách:

+ Nháy chọn tại vị trí Chọn cặp dấu và chọn một cặp dấu cụ thể trong tổng số 10 cặp dấu tiếng Việt.


+ Nhập trực tiếp văn bản gốc tại vị trí Nhập đoạn văn bản. Nháy nút để phần mềm tự động sinh đoạn văn bản. Nếu tự nhập thì nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem đoạn văn bản này có chứa các cặp dấu đã chọn hay không.

Hoặc có thể chuyển nhập dữ liệu từ ADF file bằng cách nhập tên File này tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp. Nháy nút Nhập, điều chỉnh trực tiếp để nhập trực tiếp bộ dữ liệu của bài luyện tập.

Màn hình nhập trực tiếp bộ dữ liệu có dạng sau:


Dữ liệu cần nhập vào Form sẽ bao gồm một hoặc nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu tương đương với một lần luyện tập trên Form.

Nháy nút để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu mới. Nháy nút để xóa đi bộ dữ liệu cuối cùng trong danh sách. Các nút , có tác dụng chuyển đến bộ dữ liệu cần cập nhật dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu cần nhập các thông tin sau:

- Nhập bộ dấu tiếng Việt: cần chọn 2 dấu bất kỳ.

- Tệp hình ảnh kèm theo nếu có.

- Nhập Đoạn văn bản chính. Đoạn văn bản này phải chứa ít ra là một từ có chứa dấu nằm trong các dấu đã chọn. Nháy nút để kiểm tra xem đoạn văn bản đã nhập đúng chưa.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để đóng và ghi lại kết quả.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7342

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn