Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Listen-And-Right-Click: Nghe và phân biệt âm vần
06/11/2013

Form này mô tả một bài luyện chính tả điển hình trong phần kiến thức học chính tả của SGK Tiếng Việt Tiểu học.


Chức năng của Form:

Chức năng chính của Form là cho phép HS nghe phát âm một vần, âm vần và sau đó lựa chọn chính xác từ chứa âm vần này.

Form có chức năng tự động sinh các bài luyện dựa vào các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình sẽ xuất hiện hai hoặc ba từ hoàn chỉnh. Hãy nháy vào hình ảnh cái loa để nghe giọng đọc một âm vần, âm vần này sẽ phải nằm trong một trong các từ trên.

Hãy nghe và nháy nút vào hình tròn chứa từ cần tìm. Bài thực hành này luyện khả năng nghe và phân biệt âm vần nằm trong các từ đã biết trước.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

1. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn một trong 2 kiểu:

+ Tự động từ nguồn dữ liệu --> dữ liệu tự động sinh.

+ Người dùng tự nhập.

2. Nếu ở bước 1 chọn Tự động từ nguồn dữ liệu thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn từ điển tại Nguồn từ điển.

- Nếu muốn chọn cố định nhóm, cặp vần, âm vần thì tích chọn tại vị trí Chọn nhóm chữ, âm vần và sau đó chọn cặp vần cụ thể.


Nháy nút nếu muốn Form sinh tự động ngay 1 bộ dữ liệu trên màn hình để kiểm tra tại chỗ.

3. Nếu ở bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu tại vị trí Âm vần chính, sau đó nhập 2 hoặc 3 từ tại các dòng phía dưới, trong đó phải có đúng 1 từ chứa vần này. Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách. Chú ý âm vần này phải có trong DS các vần và âm vần chính tiếng Việt đã được học trong SGK.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

4. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .

Trong ví dụ trên, sau khi quay lại cửa sổ Form, các bài luyện hiện trên màn hình như sau:

Bài luyện 1.Bài luyện 2.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7343

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn