Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 6 – Luyện từ và câu FORM ADC Adverb Classification: Phân loại trạng ngữ.
24/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Trong bài viết này sẽ mô tả FORM Phân loại trạng ngữ trong câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM này dùng để tạo các bài luyện phân loại trạng ngữ dành cho HS tự ôn luyện. Cách thực hiện bài luyện tương tự như một bài trắc nghiệm bình thường.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Trên màn hình chính sẽ hiện một câu văn hoàn chỉnh trong đó thành phần trạng ngữ được đổi màu để dễ phân biệt. Nhiệm vụ của HS là nhận dạng đây là trạng ngữ loại nào. Thao tác là nháy chuột lên một nút phân loại trạng ngữ phía dưới.

Để kiểm tra làm đúng hay sai, nháy chuột lên nút .

Phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo đúng, sai như màn hình dưới đây.

Muốn tìm sự trợ giúp của phần mềm hãy nháy nút .

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Trong cửa sổ trên nhập dữ liệu theo các bước sau:

- Chọn Kiểu nguồn dữ liệuTự động sinh hay Người dùng tự nhập.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp các nguồn từ điển tương ứng. Có thể chọn một trong các nguồn từ điển trạng ngữ sau:

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì nhập tiếp như sau:

+ Nháy các nút +, - để thêm, bớt các bài luyện.

+ Với mỗi bài luyện nhập Mẫu câu chinh trong khung cửa sổ. Chú ý trong mẫu câu này cần chứa TAG trạng ngữ .... .

+ Chọn kiểu trạng ngữ tại vị trí Kiểu trạng ngữ trong câu. Đây chính là kiểu trạng ngữ tương ứng với trạng ngữ có trong TAG .... .

- Muốn chuyển nhập dữ liệu từ tệp ngoài thì gõ tên tệp dữ liệu lại dòng trống phía dưới.

Sau khi nhập xong dữ liệu nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7455

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn