Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 7 – Trình diễn FORM Stories New: Kể chuyện.
02/02/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

FORM này được thiết kế dành riêng để mô tả các bài học Kể chuyện trong chương trình SGK môn Tiếng Việt các lớp 1, 2.


Với các lớp học này, tiết học kể chuyện HS sẽ được nghe GV kể lại câu chuyện 1 lần, sau đó sẽ thực hiện trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Chức năng Form:

Chức năng chính của Form này là mô phỏng bài học kể chuyện trong chương trình tiếng Việt tiểu học theo sách giáo khoa Tiếng Việt.

Một bài Kể chuyện thường là một câu chuyện hoàn chỉnh. Câu chuyện này sẽ được chia làm nhiều phần nhỏ. Đối với những chuyện ngụ ngôn hay dân gian, GV sẽ tìm các tranh, hình ảnh minh họa thêm cho các phần của câu chuyện. Với mỗi phần của chuyện sẽ có các câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết của các em theo từng phần câu chuyện.

Form có chức năng thể hiện từng phần của câu chuyện kể bằng hình ảnh, lời đọc và các câu hỏi tương ứng. Toàn bộ việc thể hiện này đều thông qua tương tác đơn giản với máy tính, GV dễ dàng sử dụng tương tác này để thực hiện bài giảng của mình. HS cũng có thể tự học và tự nghe theo mô hình bài tương tác này.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Phia dưới màn hình là dãy các hình ảnh tương ứng với từng phần câu chuyện. Nháy chuột vào từng hình ảnh sẽ hiện thông tin của phần câu chuyện này cho phép giáo viên thực hiện bài giảng của mình.

Khung giữa màn hình là nơi thể hiện thông tin chi tiết của một phần của câu chuyện kể.

Ngoài thông tin từng phần câu chuyện kể, phần mềm còn cho phép nhập và hiện các thông tin chung của câu chuyện bao gồm các hình ảnh và câu hỏi kèm theo như hình dưới đây:

Hình ảnh của phần câu chuyện luôn hiện trong cửa sổ trái. Nháy nút để phóng to hình ảnh này trên màn hình.

Toàn bộ các câu chuyện kể trong SGK đã được ghi âm đầy đủ. Nháy nút để nghe trực tiếp phần câu chuyện kể hiện thời trên màn hình.

Khung cửa sổ bên phải là nơi hiện thông tin chi tiết bổ sung cho câu chuyện hiện thời. Có hai cách thể hiện như sau:

- Nháy nút để hiện nội dung câu chuyện hiện thời.

- Nháy nút để hiện nội dung các câu hỏi tương ứng cho phần câu chuyện hiện thời. Để hiện câu hỏi nháy nút số để hiện câu hỏi tương ứng.

Nháy nút để làm ẩn nội dung câu hỏi đang hiện trên màn hình.

Thông tin chuyện kể bao gồm Thông tin chungthông tin các phần câu chuyện.

Thông tin chung của chuyện bao gồm:

- Tên chuyện kể.

- Các hình ảnh chung.

- Các câu hỏi chung.

Nháy nút để vào màn hình nhập các hình ảnh chung cho chuyện kể hiện thời.

Nháy nút để vào màn hình nhập các câu hỏi chung. Màn hình có dạng như sau:

Trong cửa sổ trên nhát nút Thêm mới, sau đó nhập câu hỏi vào vị trí Câu hỏi, nạp tệp âm thanh vào vị trí Tệp âm thanh, nhát nút Cập nhật để cập nhật.

Sau khi nhập toàn bộ câu hỏi nhát nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu này.

Tiếp theo để nhập thông tin từng phần câu chuyện cần nhập số lượng các phần câu chuyện bằng cách gõ số vào vị trí Số lượng các phần câu chuyện và bấm Enter.

Thông tin từng phần của chuyện bao gồm:

- Tên phần câu chuyện.

- Tệp âm thanh ghi âm lời đọc của chuyện.

- Nội dung phần của chuyện.

- Hình ảnh kèm theo.

- Các câu hỏi tương ứng của phần câu chuyện.

Việc nhập hình ảnh và câu hỏi cho từng phần câu chuyện tương tự như đối với phần chung của chuyện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7471

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn