Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình “vở tập viết chữ Việt” trong phần mềm TVBook
26/03/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này sẽ mô tả sơ lược mô hình vở tập viết chữ Việt được thiết kế trong phần mềm VỞ TẬP VIẾT CHỮ VIỆT – TVBook, sản phẩm sắp được ra mắt của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Sau đây là mô tả các ý tưởng và chức năng chính của phần mềm.

1. Mục đích chính của phần mềm là kiến tạo các tệp *.tvbook, mỗi tệp như vậy là một cuốn sách, vở bài tập dành cho học sinh luyện tập viết chữ Việt.

2. Chức năng chính của phần mềm bao gồm các tính năng khởi tạo mới, soạn thảo, trình diễn và in ấn các tệp *.tvbook này.

3. Các tệp *.tvbook có thể dễ dàng sao chép, vận chuyển, là mô hình của các sách, vở luyện tập viết chữ Việt dùng trong nhà trường Tiểu học.

Sau đây là mô tả ngắn gọn cấu trúc / mô hình các tệp *.tvbook được thiết kế trong phần mềm này.

1. Mô hình chung

Cấu trúc của mỗi tệp tvbook có dạng tổng quát sau:

Cấu trúc chung của một tệp tvbook bao gồm các trang sau:

- Trang bìa. Bên trong trang bìa là nội dung cuốn sách.

- Phần nội dung sẽ bao gồmTiêu đề (Title) và các nhóm thông tin văn bản của sách.

- Các nhóm thông tin văn bản sẽ bao gồm 1 hay nhiều nhóm, gọi là các Text Group.

2. Trang bìa

Trang bìa của sách có thể có dạng như hình sau:

3. Tên / Tiêu đề / Title

Phần nội dung tên, tiêu đề là một văn bản có khuôn dạng hoàn chỉnh, có thể chứa bảng, hình vẽ, ... đóng vai trò phần Tiêu đề của vở tập viết.

4. Các nhóm Text / Văn bản

Phần mềm TVBook cho phép tạo bất kỳ 1 trong 3 kiểu Text Group sau:

1. Text line (đối tượng dòng văn bản)

Text Line là đối tượng văn bản bao gồm một hay nhiều dòng chữ. Phần mềm sẽ điều khiển cách thể hiện của từng dòng như vậy.

Hình sau mô tả một đối tượng kiểu Text Line.

2. Paragraph Text (đối tượng đoạn văn bản)

Đây là dạng đối tượng bao gồm nhiều đoạn văn bản (paragraph), các đoạn văn bản có thể xuống dòng và thể hiện trên nhiều dòng văn bản như hình dưới đây.

3. Image Char (đối tượng hình ảnh ký tự)

Đây là đối tượng bao gồm các ký tự - hình ảnh.

Phần mềm Vở tập viết chữ Việt là phần mềm đầu tiên của Việt Nam có chức năng thiết kế các sách, vở luyện tập viết chữ Việt.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7530

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn