Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ Bảng chữ cái Việt
27/03/2014

PM giáo dục di động - LUYỆN TRÍ NHỚ Bảng chữ cái Việt
Luyện trí nhớ Bảng chữ cái giúp các em luyện trí nhớ và học bảng chữ cái tiếng Việt. Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các hình trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là chữ cái tiếng Việt. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7544

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn