Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Danh sách đầy đủ 33 phần mềm eMobile sẽ phát hành chính thức trên Kho phần mềm Google Play.
31/03/2014

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin thông báo về việc đã upload xong toàn bộ 33 phần mềm eMobile lên Kho phần mềm Google Play. Từ nay tất cả các gia đình, giáo viên, trong nước cũng như hải ngoại, có thể download các phần mềm này từ các địa chỉ ghi trong bảng sau.

Tất cả các phần mềm đều có thể tải tự do, miễn phí và không hề có quảng cáo bên trong các phần mềm này


Stt

Tên phần mềm

Description

Code/Name. Hình ảnh giao diện

1.

Luyện trí nhớ: bảng chữ cái Việt

LTN bảng chữ cái

Luyện trí nhớ: bảng chữ cái tiếng Việt.

Phần mềm Luyện trí nhớ: bảng chữ cái tiếng Việt dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non.

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và học bảng chữ cái tiếng Việt.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các hình trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là chữ cái tiếng Việt. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.AB / Memory: Alphabet

https://www.youtube.com/watch?v=SQBO9qajYjY

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vietGames.memoryAlphabet

Short URL: http://goo.gl/DlZaXz

2.

Luyện trí nhớ: vần tiếng Việt

LTN âm vần

Luyện trí nhớ: vần tiếng Việt.

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và học vần tiếng Việt.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là các vần tiếng Việt. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.Syllable / Memory: VNSyllable

https://www.youtube.com/watch?v=V-n96buzycA

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryVNSyllable

Short URL: http://goo.gl/l3OfX4

3.

Luyện trí nhớ: vần đầy đủ tiếng Việt

LTN âm vần đầy đủ

Luyện trí nhớ: vần đầy đủ tiếng Việt

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và học vần tiếng Việt, nâng cao.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là các vần tiếng Việt, bao gồm cả các vần có dấu. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.Full.Syllable /Memory: VNFullSyllale

https://www.youtube.com/watch?v=7_8rIdUmERs

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryVNSyllableFull

Short URL: http://goo.gl/acnIRT

4.

Luyện trí nhớ: sinh học

LTN Sinh học

Luyện trí nhớ: sinh học

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh cây cối, chim, động vật trong thiên nhiên.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là hình các con thú, động vật, chim, cây cối. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.Bio / Memory: Biology

https://www.youtube.com/watch?v=L-7ON27avH8

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryBiology

Short URL: http://goo.gl/vyiM4V

5.

Luyện trí nhớ: đồ vật

LTN Đồ vật

Luyện trí nhớ: đồ vật

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh đồ vật, đồ dùng hàng ngày của con người.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là hình các đồ vật, đồ dùng thường gặp hàng ngày. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.Things / Memory: Things

https://www.youtube.com/watch?v=ynN1niMqIMg

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryThings

Short URL: http://goo.gl/lrGvMy

6.

Luyện trí nhớ: thiên nhiên

LTN Thiên nhiên

Luyện trí nhớ: thiên nhiên

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh các hiện tượng thiên nhiên xung quanh chúng ta.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là hình ảnh các hiện tượng, sự kiện thiên nhiên thường gặp hàng ngày. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.Nature / Memory: Nature

https://www.youtube.com/watch?v=ji48v9YNjNM

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryNature

Short URL: http://goo.gl/e0hGwW

7.

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

LTN người thân quanh em

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát hình ảnh con người, người thân xung quanh chúng ta.

Học sinh cần chạm tay để lật tất cả các mảnh ghép trên màn hình. Bên dưới các mảnh ghép là hình ảnh người thân của em thường gặp hàng ngày. Cần nhớ để lật 2 ô giống nhau liên tiếp. Nếu lật được tất cả các mảnh ghép lên thì kết thúc và được quyền tiếp tục.

M.People / Memory: People

https://www.youtube.com/watch?v=NCwkuAue6mw

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.MemoryPeople

Short URL: http://goo.gl/u0L4bZ

8.

Học bảng chữ cái Việt

Học bảng chữ cái

Học bảng chữ cái Việt

Ý nghĩa: quan sát, nhận biết và học cách đọc, phát âm bảng chữ cái tiếng Việt.

Trên màn hình là bảng chữ cái tiếng Việt. Có 2 chế độ thể hiện: chữ thường và chữ hoa. Chạm tay lên chữ để nghe cách đọc và phát âm chữ cái này. Phía trên là hình ảnh minh họa tương ứng của chữ cái. Chạm tay lên hình nghe đọc từ này. Có 2 cách phát âm chữ cái: theo phiên âm (a bờ cờ) hoặc theo tên (a bê xê).

VNAB / Vietnamese Alphabet

https://www.youtube.com/watch?v=tGzgiWCs2pY

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.HocBangChuCaiTiengVietFull

Short URL: http://goo.gl/8MO2yP

9.

Học vần tiếng Việt: cơ bản 1

Học vần tiếng Việt CB1

Học vần tiếng Việt: cơ bản 1

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Cơ bản 1.

Phần mềm bao gồm 173 bài học, mỗi bài học là một âm vần của tiếng Việt. Âm vần chính sẽ hiện tại bảng bên trái cùng với một từ khóa chính. Bên phải là hình ảnh của từ khóa này. Nhấn tay lên vần, từ khóa để nghe cách đọc, chạm tay lên loa để nghe cách đánh vần. Các nút mũi tên dùng để chuyển sang các bài tiếp theo. Cho phép lựa chọn học 1 vần cụ thể bằng cách nhấn vào nút nhỏ góc trái trên màn hình.

HV.B1 / Vietnamese Syllable: Basic 1

Vietnamese Syllable B1

https://www.youtube.com/watch?v=gK33SMDNxo0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableBasic1

Short URL: http://goo.gl/BDXOCi

10.

Học vần tiếng Việt: cơ bản 2

Học vần tiếng Việt CB2

Học vần tiếng Việt: cơ bản 2

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Cơ bản 2.

Phần mềm bao gồm 173 bài học, mỗi bài học là một âm vần của tiếng Việt. Âm vần chính sẽ hiện tại bảng phía trên. Bên dưới là 3 từ khóa tương ứng với hình ảnh kèm theo. Nhấn tay lên vần, từ khóa để nghe cách đọc, chạm tay lên loa để nghe cách đánh vần. Các nút mũi tên dùng để chuyển sang các bài tiếp theo. Cho phép lựa chọn học 1 vần cụ thể bằng cách nhấn vào nút nhỏ góc trái trên màn hình.

HV.B2 / Vietnamese Syllable: Basic 2

Vietnamese Syllable B2

https://www.youtube.com/watch?v=Qj_XMRTrjhs

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableBasic2

Short URL: http://goo.gl/Os27Yi

11.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 1

Học vần tiếng Việt NC1

Học vần tiếng Việt: nâng cao 1

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 1.

Phần mềm bao gồm 173 bài học, mỗi bài học là một âm vần chính của tiếng Việt. Âm vần chính sẽ hiện tại bảng phía trái, nhưng ban đầu sẽ hiện hình dấu hỏi. Chạm tay vào sẽ nghe phát âm và hiện âm vần này. Bên phải là 1 từ khóa tương ứng với hình ảnh kèm theo. Nhấn tay lên khóa để nghe cách đọc. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Cho phép lựa chọn học 1 vần cụ thể bằng cách nhấn vào nút nhỏ góc trái trên màn hình.

HV.NC1 /Vietnamese Syllable: Advance 1

Vietnamese Syllable A1

https://www.youtube.com/watch?v=djnu-rxs8bA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance1

Short URL: http://goo.gl/IVNQiu

12.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 2

Học vần tiếng Việt NC2

Học vần tiếng Việt: nâng cao 2

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 2.

Phần mềm bao gồm 173 bài học, mỗi bài học là một âm vần chính của tiếng Việt. Âm vần chính sẽ hiện tại bảng phía trái, nhưng ban đầu sẽ hiện hình dấu hỏi. Chạm tay vào sẽ nghe phát âm và hiện âm vần này. Bên phải thể hiện 2 hoặc 3 từ khóa tương ứng với hình ảnh kèm theo. Chạm tay lên hình để thay đổi từ khóa. Nhấn tay lên từ khóa để nghe cách đọc. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Cho phép lựa chọn học 1 vần cụ thể bằng cách nhấn vào nút nhỏ góc trái trên màn hình.

HV.NC2 /Vietnamese Syllable: Advance 2

Vietnamese Syllable A2

https://www.youtube.com/watch?v=56k0PyZttzI

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance2

Short URL: http://goo.gl/wCq2QC

13.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 3

Học vần tiếng Việt NC3

Học vần tiếng Việt: nâng cao 3

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 3.

Phần mềm bao gồm 173 bài học, mỗi bài học là một âm vần chính của tiếng Việt. Âm vần chính sẽ hiện tại bảng phía trái, phía dưới là 1 từ khóa chính. Chạm tay vào sẽ nghe phát âm của vần và từ này. Bên phải thể hiện 2 hoặc 3 từ khóa tương ứng với hình ảnh kèm theo. Chạm tay lên hình để thay đổi từ khóa. Nhấn tay lên từ khóa để nghe cách đọc. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Cho phép lựa chọn học 1 vần cụ thể bằng cách nhấn vào nút nhỏ góc trái trên màn hình.

HV.NC3 /Vietnamese Syllable: Advance 3

Vietnamese Syllable A3

https://www.youtube.com/watch?v=JdO2sFqCCeY

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance3

Short URL: http://goo.gl/VJj3VY

14.

Tìm hiểu tranh: con gì đây?

Hình con gì đây

Tìm hiểu tranh: con gì đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu các con vật, động vật, chim muông thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các tranh hình con vật, vật nuôi, chim, cá, thú vật trong rừng.

PW.Animal / PW.Animal

https://www.youtube.com/watch?v=qNGgZxEW6z0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.WhatAnimal

Short URL: http://goo.gl/zFXd1Q

15.

Tìm hiểu tranh: cây gì đây?

Hình cây gì đây

Tìm hiểu tranh: cây gì đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu các cây cối, thực vật, sinh vật thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các tranh cây cối, thực vật có trong tự nhiên.

PW.Tree / PW.Tree

https://www.youtube.com/watch?v=owfZ_3EtfFM

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatTree

Short URL: http://goo.gl/Ay212e

16.

Tìm hiểu tranh: quả gì đây?

Hình quả gì đây

Tìm hiểu tranh: quả gì đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu các loại cây hoa, củ, quả thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các tranh hoa, quả, củ trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

PW.Fruit / PW.Fruit

https://www.youtube.com/watch?v=KIny_PjCtbo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatFruit

Short URL: http://goo.gl/QFc3FA

17.

Tìm hiểu tranh: ai đây?

Hình ai đây

Tìm hiểu tranh: ai đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu về con người, người thân, bạn bè của em thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các hình ảnh người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh chúng ta.

PW.Who / PW.Who

https://www.youtube.com/watch?v=j7-nADeEaq0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoonet.pwWhatWho

Short URL: http://goo.gl/RrjSlx

18.

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

Hình cái gì đây

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu về các đồ vật, máy móc, công cụ làm việc của con người thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các hình ảnh về đồ vật, đồ dùng, công cụ, máy móc của con người mà ta thường gặp trong thực tế.

PW.Things / PW.Things

https://www.youtube.com/watch?v=VgGUAA78pSs

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatThing

Short URL: http://goo.gl/JKuUJY

19.

Tìm hiểu tranh: gì đây?

Hình gì đây

Tìm hiểu tranh: gì đây?

Ý nghĩa: tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, các khái niệm, sự vật xung quanh thông qua hình ảnh.

Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 hình, nhìn hình chọn đáp án chữ đúng và nhìn chữ chọn hình đúng. Làm bài bằng cách chạm tay vào 1 phương án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Nút mũi tên dùng để chuyển làm bài luyện tiếp theo. Dữ liệu của bài học là một từ điển lớn các tranh mô tả thiên nhiên, sự kiện, sự vật, cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta.

PW.What / PW.What

https://www.youtube.com/watch?v=RgyzGSwaGoE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhat

Short URL: http://goo.gl/1CUxeq

20.

Đố vui Việt Nam

Đố vui Việt Nam

Đố vui Việt Nam

Ý nghĩa: vui, giải trí với các câu hỏi đố vui dành cho học sinh.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu các câu hỏi đố vui tìm hiểu kiến thức dành cho học sinh.

MC.Puzzle / Vietnamese Puzzle

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Oak-S9TjQ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcPuzzle

Short URL: http://goo.gl/xywnzF

21.

Chọn từ đúng chính tả

Chọn từ đúng chính tả

Chọn từ đúng chính tả

Ý nghĩa: luyện tập, tìm hiểu phân biệt các từ viết đúng hay sai chính tả tiếng Việt.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm. Cần tìm ra từ viết đúng chính tả trong các từ phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu chính tả lấy từ SGK tiếng Việt cấp tiểu học.

MC.CPW / Correct Phonetic Word

https://www.youtube.com/watch?v=X4rp4OMTyp4

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.CorrectPhoneticWord

Short URL: http://goo.gl/FgofIK

22.

Tìm từ láy đúng. Dạng 1

Tìm từ láy 1

Tìm từ láy đúng. Dạng 1

Ý nghĩa: luyện tập làm quen với khái niệm từ láy tiếng Việt. Kiểu thể hiện 1.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “từ nào là từ láy”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào một đáp án đề tìm từ láy đúng. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ láy tiếng Việt.

MC.Lay1 / Special Word 1

https://www.youtube.com/watch?v=qqBMoDmYUqM

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.SpecialWorld1

Short URL: http://goo.gl/IBwKyK

23.

Tìm từ láy đúng. Dạng 2

Tìm từ láy 2

Tìm từ láy đúng. Dạng 2

Ý nghĩa: luyện tập làm quen với khái niệm từ láy tiếng Việt. Kiểu thể hiện 2.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “từ láy nào có ý nghĩa sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Các đáp án đều là từ láy. Chạm tay vào một đáp án là từ láy đúng. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ láy tiếng Việt.

MC.Lay2 / Special Word 2

https://www.youtube.com/watch?v=NncjSA1APcQ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.SpecialWorld2

Short URL: http://goo.gl/V1Dx4c

24.

Tìm từ đồng nghĩa tiếng Việt

Tìm từ đồng nghĩa

Tìm từ đồng nghĩa tiếng Việt

Ý nghĩa: luyện tập về từ đồng nghĩa trong tiếng Việt.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm từ đồng nghĩa với từ sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào đáp án để tìm từ đồng nghĩa với từ đã ghi trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ đồng nghĩa trong tiếng Việt.

MC.Syn / Vietnamese Synonym Word

Vietnamese Synonym

https://www.youtube.com/watch?v=1ddB0ZqIv6I

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcSyn

Short URL: http://goo.gl/3vGeWD

25.

Tìm từ trái nghĩa tiếng Việt

Tìm từ trái nghĩa

Tìm từ trái nghĩa tiếng Việt

Ý nghĩa: luyện tập về từ trái nghĩa trong tiếng Việt.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm từ trái nghĩa với từ sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào đáp án để tìm từ trái nghĩa với từ đã ghi trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ trái nghĩa trong tiếng Việt.

MC.Antonym /Vietnamese Antonym Word

Vietnamese Antonym

https://www.youtube.com/watch?v=Jp5YJJW65QA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcAtonym

Short URL: http://goo.gl/YoqmFA

26.

Tìm hiểu tục ngữ

Tìm tục ngữ đúng

Tìm hiểu tục ngữ tiếng Việt

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm thành ngữ đúng với ý nghĩa sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án, mỗi đáp án là một thành ngữ. Chạm tay vào đáp án để tìm thành ngữ đúng với ý nghĩa đã cho trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

MC.Idioms / Vietnamese Idioms

https://www.youtube.com/watch?v=CffOIzCAFUA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcIdiom

Short URL: http://goo.gl/8Qshfc

27.

Tìm hiểu tục ngữ đồng nghĩa

Tìm tục ngữ đồng nghĩa

Tìm hiểu tục ngữ đồng nghĩa tiếng Việt

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm thành ngữ đồng nghĩa với thành ngữ sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án, mỗi đáp án là một thành ngữ. Chạm tay vào đáp án để tìm thành ngữ đồng nghĩa với thành ngữ đã cho trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

MC.Syn.Idioms / Vietnam Syn Idioms

https://www.youtube.com/watch?v=G0V5QjH-LdI

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcSynIdiom

Short URL: http://goo.gl/Y9PPhb

28.

Trắc nghiệm: con gì?

TN con gì?

Trắc nghiệm: con gì?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các con vật, động vật.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về các con vật, động vật, chim, cá dành cho học sinh.

MC.Animal / Animal Multiple Choice

Animal Choice

https://www.youtube.com/watch?v=fI0bWkOVArM

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcAnimal

Short URL: http://goo.gl/DqUIFt

29.

Trắc nghiệm: hoa, củ, quả gì?

TN hoa củ quả gì?

Trắc nghiệm: hoa, củ, quả gì?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các loài hoa, quả, củ.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về các loại hoa, quả, củ thường gặp trong cuộc sống dành cho học sinh.

MC.Fruit / Fruit Multiple Choice

Fruit Choice

https://www.youtube.com/watch?v=5nILX7AKEbM

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcFruit

Short URL: http://goo.gl/4gjo8N

30.

Trắc nghiệm: ai đây?

TN ai đây?

Trắc nghiệm: ai đây?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu về các từ liên quan đến người thân trong gia đình, hàng xóm, trong trường học và xã hội.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về người thân trong gia đình, hàng xóm, trong trường học và xã hội.

MC.Who / Who Multiple Choice

Who Choice

https://www.youtube.com/watch?v=yQO8V1llkss

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcWho

Short URL: http://goo.gl/dqkSOf

31.

Trắc nghiệm: cây gì?

TN cây gì?

Trắc nghiệm: cây gì?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các loài cây cối, thực vật.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về các loại cây, thực vật trong cuộc sống xung quanh.

MC.Tree / Tree Multiple Choice

Tree Choice

https://www.youtube.com/watch?v=IgKNWGA3Gtg

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcTree

Short URL: http://goo.gl/TCZVGF

32.

Trắc nghiệm: cái gì đây?

TN cái gì đây?

Trắc nghiệm: cái gì đây?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các đồ vật, đồ dùng, công cụ, máy móc phụ vụ cuộc sống của con người.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về đồ vật, đồ dùng, công cụ, máy móc phụ vụ cuộc sống của con người.

MC.Things / Things Multiple Choice

Things Choice

https://www.youtube.com/watch?v=zZggkNBpKLg

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcThing

Short URL: http://goo.gl/ZibUBn

33.

Trắc nghiệm: gì đây?

TN gì đây?

Trắc nghiệm: gì đây?

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các hiện tượng, sự vật, sự kiện, địa danh có ra trong tự nhiên xung quanh chúng ta.

Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về hiện tượng, sự vật, sự kiện, địa danh có ra trong tự nhiên xung quanh chúng ta.

MC.What / What Multiple Choice

What Choice

https://www.youtube.com/watch?v=ecUNDxBhtgE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcWhat

Short URL: http://goo.gl/E7GW7tURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7558

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn