Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Luyện từ theo tranh: chủ điểm đồ vật
19/06/2014

Phần mềm Luyện từ theo tranh (hay tìm hiểu từ qua tranh), chủ điểm đồ vật nằm trong một dãy các phần mềm có ý nghĩa tương tự: đó là giúp các bé tìm hiểu từ tiếng Việt thông qua hình ảnh.


Trong phần mềm đã tích hợp sẵn một từ điển tranh – từ các đồ vật trong nhà và xung quanh chúng ta. Dựa trên CSDL từ điển này, phần mềm sẽ tự động sinh các bài luyện dành cho các cháu bé từ 4-8 tuổi.

Điều đặc biệt của phần mềm là các khuôn dạng bài luyện không như nhau mà thay đổi ngẫu nhiên theo nhiều mẫu khác nhau.

Link trực tiếp của phần mềm:

http://cunghoc.thnt.vn/index.php?view=detail&stt=18#baihoc

Phần mềm sẽ ngẫu nhiên sinh một trong 3 dạng bài luyện sau:

Dạng 1: Cho trước 1 từ với 2 hình ảnh chọn 1.

Dạng 1 bao gồm 1 câu hỏi + 2 hình ảnh là đáp án như hình sau:

 

luyen tu

Với dạng 1, HS nhấn tay chọn hình để làm bài luyện.

Phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai.

Nháy lên nút mũi tên để làm bài tiếp theo.

Dạng 2: cho trước 1 hình ảnh với 2 từ chọn 1.

Dạng 2 sẽ có hình và 2 đáp án từ phía dưới.

Khuôn dạng 2 như hình sau:

HS làm bài bằng cách nhấn tay vào một trong 2 từ phía dưới.

Phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai.

Nháy lên nút mũi tên để làm bài tiếp theo.

Dạng 3: Quan sát và tự trả lời.

Dạng 3 là bài tự học tự luyện dành cho HS, không có đáp án trắc nghiệm.

Khuôn dạng như hình sau:

 

Khi HS nhấn vào nút ???? thì đáp án sẽ xuất hiện như hình sau:

 

Các thông báo đúng, sai của các bài luyện dạng 1 và 2 như sau:

Dạng 1, làm bài sai.

 

Dạng 2, làm bài sai.

 

 

Nút để vào chức năng lựa chọn dạng cho bài luyện.

Xuất hiện hình như sau:

 

Chọn một trong 3 dạng luyện khác nhau tại vị trí các dấu chấm tròn phía dưới. Nháy lên hình để chọn và quay về bài luyện.

Chú ý: lựa chọn chỉ có tác dụng cho 1 bài luyện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7628

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn