Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Kiểm tra nhanh kiến thức Toán 6
07/10/2014

Trên trang Cùng học vừa cập nhật một loạt phần mềm dùng để khai thác các CSDL Ngân hàng câu hỏi iQB.net. Các CSDL này bao gồm các môn học sau:


- Môn Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Vật lý các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- Hóa học các lớp 8, 9, 10, 11, 12.

- Sinh học các lớp 9, 10, 11, 12.

- Môn Tiếng Anh các lớp 10, 11, 12

- 4 CSDL môn luyện thi THPT và ĐH: Lý, Hóa, Sinh, Anh.

Các phần mềm được bổ sung cho đợt này bao gồm:

1. Kiểm tra kiến thức môn học.

2. Kiểm tra nhanh môn học.

3. Ôn luyện trực tuyến môn học.

Bài viết này sẽ giới thiệu phần mềm đầu tiên trong 3 dạng phần mềm trên, đó là phần mềm Kiểm tra kiến thức, môn học được chọn là Toán lớp 6.

Tác dụng và ý nghĩa chính của các phần mềm Kiểm tra kiến thức:

Cho phép HS thực hiện bài kiểm tra kiến thức môn học sau khi được lựa chọn các tham số đầu vào sau đây:

- Lựa chọn số lượng câu hỏi và thời gian làm bài kiểm tra.

- Lựa chọn các chủ đề kiến thức muốn thực hiện bài kiểm tra.

Link trực tiếp phần mềm tại đây.

http://cunghoc.thnt.vn/baihoc/350-0-kiemtrakienthuc.html

Giao diện ban đầu của bài luyện có dạng như hình sau:

kiểm tra kiến thức

Sau khi nhấn nút Tiếp theo, phần mềm sẽ vào màn hình làm bài kiểm tra kiến thức theo các tham số đã lựa chọn. Cần phải làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối.

Giao diện thực hiện 1 câu hỏi trắc nghiệm như hình sau:

kiem tra toan 8

Khi làm đến câu cuối cùng thì nút Nộp bài xuất hiện.

Sau khi nhấn nút Nộp bài, kết quả bài kiểm tra sẽ hiện ngay như hình sau:

cùng học

Nhấn nút tiếp tục để quay lại giao diện ban đầu của phần mềm và bạn đã sẵn sàng thực hiện bài kiểm tra tiếp theo.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7734

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn