Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu nhanh trang Phân bổ chi tiết môn học trên Cùng học
14/11/2014

Phân bổ chi tiết môn học là Trang cho phép gán các phần mềm của Cùng học với các chủ đề kiến thức chi tiết của từng môn học cụ thể. Đây là một hướng phát triển mới của Cùng học.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7759

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn