Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm công cụ Mô phỏng tập viết chữ Việt 1
02/12/2014

Trên trang Cùng học vừa xuất hiện thêm một Công cụ - phần mềm mới nữa dành cho giáo viên, đó là phần mềm Mô phỏng tập viết chữ Việt lớp 1.


Công cụ cho phép các giáo viên có thể kiến tạo nhanh các bài giảng mô phỏng tập viết chữ dành cho HS lớp 1.

Mô tả nhanh các tính năng chính của phần mềm này:

- Trong phần mềm đã tích hợp sẵn một CSDL các mô phỏng tập viết của các vần, từ, cụm từ có trong các bài học của SGK Tiếng Việt 1.

- Mỗi mô phỏng này có khuôn dạng như một video cho phép trình diễn cách viết chuẩn xác của từ này. Có 2 lựa chọn cho mỗi mô phỏng: chọn kiểu chữ 1 li hay 2 li.

- Khi chạy mô phỏng, người dùng có thể bấm các nút chức năng: dừng lại, viết tiếp, thôi viết, từ đầu để điều khiển mô phỏng này.

- Mỗi bài luyện có thể chứa 1 hoặc một vài từ, cụm từ lấy từ CSDL các mô phỏng cho SGK Tiếng Việt lớp 1.

Link trực tiếp của phần mềm trên Cùng học như sau:

http://cunghoc.thnt.vn/baihoc/732-0-mo-phong-tap-viet-1.html#baihoc

Giao diện ban đầu của phần mềm có dạng như hình sau.

Mặc định chi có 1 chữ a của trang mặc định. Người dùng có thể bắt đầu nhập thêm dữ liệu cho bài học này.

Bấm nút  để vào màn hình nhập dữ liệu có dạng sau:

 

Danh sách này có thể lưu lại trong 1 File nếu nháy nút Lưu tệp.

Nhập xong nháy nút Đồng ý.

Ý nghĩa của các nút điều khiển mo phong tap viet chu như trong sơ đồ sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7798

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn