Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN sử dụng và khai thác trang thông tin phần mềm trực tuyến CÙNG HỌC dành cho giáo viên và cán bộ quản lý mầm non tiểu học tại địa bàn thành phố HÀ NỘI
17/04/2015

Download TÀI LIỆU TẬP HUẤN sử dụng và khai thác trang thông tin phần mềm trực tuyến CÙNG HỌC dành cho giáo viên và cán bộ quản lý mầm non tiểu học tại địa bàn thành phố HÀ NỘI:


-Giới thiệu các tính năng chính trang phần mềm trực tuyến TẠI ĐÂY

- Danh sách các PM mầm non và tiểu học của Công ty School@net TẠI ĐÂY

- Thư mời giáo viên, nhà trường tham gia quảng bá, phát triển CÙNG HỌC đến cha mẹ học sinh: TẠI ĐÂY

 


THƯ MỜI GIÁO VIÊN, NHÀ TRƯỜNG THAM GIA QUẢNG BÁ, PHÁT TRIỂN CÙNG HỌC ĐẾN CHA MẸ HỌC SINH

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7852

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn