Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm công cụ giáo viên: LUYỆN TRÍ NHỚ TOÁN HỌC
26/05/2015

Xin giới thiệu với các Giáo viên 1 phần mềm công cụ đơn giản nhưng hữu ích cho tất cả. Ví được giới thiệu hôm nay là phần mềm trò chơi Luyện trí nhớ toán học. Trên màn hình có 12 ô, trong đó có 6 cặp 2 ô giống nhau, Có thể hiểu giống nhau về thể hiện bên ngoài, hoặc bằng nhau về giá trị. Nhiệm vụ của HS là mở hết các ô lên. Lật được toàn bộ là thắng. Điều kiện để mở được là nháy vào 2 ô liên tiếp giống nhau. Như vậy trò chơi này luyện khả năng nhớ của học sinh.


Giao diện ban đầu của phần mềm.

Ví dụ khi mở hết các ô, giao diện có dạng như sau. Phía trên ghi rõ thời gian đã chơi và số lần click chuột hoặc ấn tay lên ô để mở.

 


Đây là phần mềm công cụ nên phần mềm không tự động sinh các bài chơi mà giáo viên phải nhập dữ liệu. Tệp dữ liệu có thể được lưu trên máy tính và mở ra sử dụng bất cứ lúc nào. GV rất dễ dàng nhập các dữ liệu này. Mỗi File có thể chứa nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu bắt đầu bằng dấu #, sau đó là 6 hàng, mỗi hàng 2 số. Mỗi hàng sẽ là 1 cặp số tương đương cho trò chơi này.


Ví dụ một bộ dữ liệu như sau:

#
3, 12/4
5, 15/3
7, 49/7
11, 22/2
16/4, 100/25
1/2, sin(Pi/6)
 

Chú ý: các số trong tệp dữ liệu này có thể nhập bằng LateX để hiển thị chính xác toán học.
Phần mềm này dành cho GV mọi cấp học.


Các GV có thể thử trực tiếp phần mềm này tại đây.
http://cunghoc.vn/baihoc/2354-0-luyen-tri-nho-toan-hoc.html#baihoc

 

Giao diện nhập dữ liệu có dạng sau.

 

Chú ý trên giao diện này có nút để nhập công thức toán học theo LaTeX.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7874

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn