Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm làm quen, nhận biết bảng chữ cái tiếng Việt, vần tiếng Việt dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
04/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm làm quen, nhận biết bảng chữ cái tiếng Việt dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Bảng chữ cái Việt

Bảng chữ cái Việt

Giao diện chính:

Phần mềm học nhận biết bảng chữ cái tiếng Việt. Trên màn hình là bảng chữ cái tiếng Việt. Nhấn lên 1 chữ cái để nghe phát âm chữ cái này. Có 2 cách nghe phát âm: theo phiên âm hoặc theo tên chữ cái. Mỗi chữ cái sẽ có 1 hình và 1 từ minh họa kèm theo. Nháy lên hình phía trên để nghe từ minh họa này.

http://cunghoc.vn/baihoc/1-14230544031171423054403118-bang-chu-cai-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1MkfVjA

 

 

2.

Luyện trí nhớ: Bảng chữ cái

Luyện trí nhớ: Bảng chữ cái

Giao diện chính:

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các chữ cái tiếng Việt. HS cần nhớ vị trí của 2 chữ cái giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Khi nhày lên 1 ô, chữ cái này sẽ được phát âm, như vậy phần mềm vừa có ý nghĩa học bảng chữ cái Việt. Khi lật hết được các ô thì có thể nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/6-1423054403117-luyen-tri-nho-bang-chu-cai.html#baihoc

http://bit.ly/1ANeNnh

 

 

3.

Nhận dạng chữ cái tiếng Việt

Nhận dạng chữ cái tiếng Việt

Giao diện chính:

Phần mềm thông qua trò chơi rèn luyện nhận dạng chữ cái tiếng Việt. Trên màn hình sẽ xuất hiện 1 bảng có 9 ô, mỗi ô là hình ảnh 1 chữ cái. Tuy nhiên sẽ có 1 số chữ cái bị viết sai. Nhiệm vụ của em là tìm ra các chữ viết sai này để kéo thả sang thùng rác bên cạnh. Khi loại bỏ hết các chữ viết sai thì sẽ chuyển sang bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/220-1423054403117-nhan-dang-chu-cai-tieng-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1IfO59B

 

 

4.

Tìm chữ cái tương ứng

Tìm chữ cái tương ứng

Giao diện chính:

Phần mềm giúp các bé nhận dạng và phân biệt được các chữ cái in hoa và ịn thường. Trên cửa sổ chính là 6 ô trống phía dưới hiện chữ thường. Nhiệm vụ của HS là tìm các chữ hoa tương ứng ở bên phải để đưa vào các ô trống này. Khi kéo hết các chữ vào bên trong thì phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sau. Bấm nút >> để chuyển làm bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/230-1423054403117-tim-chu-cai-tuong-ung.html#baihoc

http://bit.ly/1QoKNji

 

 

 

 

 

5.

Học vần tiếng Việt: Cơ bản 1

Học vần tiếng Việt: Cơ bản 1

 

Giao diện chính:

Đây là phần mềm Học vần tiếng Việt đầu tiên trong dãy 5 phần mềm tương tự dành cho khối mẫu giáo. Phần mềm được thiết kế dựa trên 1 bộ dữ liệu vần, hình ảnh, từ khóa khổng lồ. Phần mềm mô phỏng toàn bộ bài học cho 173 âm vần chính tiếng Việt.

Khuôn dạng bài học Cơ bản 1.

- Mỗi bài học là 1 âm vần, kèm theo 1 từ khóa có hình ảnh.

- Nháy lên âm vần, từ khóa để nghe phát âm.

- Nháy lên loa để nghe đánh vần của âm vần này.

- Có thể chọn bất kỳ 1 âm vần cho bài học.

http://cunghoc.vn/baihoc/9-1423054403117-hoc-van-tieng-viet-co-ban-1.html#baihoc

http://bit.ly/1ANf0XE

 

6.

Học vần tiếng Việt: Cơ bản 2

Học vần tiếng Việt: Cơ bản 2

 

Giao diện chính:

Đây là phần mềm Học vần tiếng Việt thứ hai trong dãy 5 phần mềm tương tự dành cho khối mẫu giáo. Phần mềm được thiết kế dựa trên 1 bộ dữ liệu vần, hình ảnh, từ khóa khổng lồ. Phần mềm mô phỏng toàn bộ bài học cho 173 âm vần chính tiếng Việt.

Khuôn dạng bài học Cơ bản 2.

- Mỗi bài học là 1 âm vần, kèm theo 3 từ khóa có hình ảnh.

- Nháy lên âm vần hoặc từng từ khóa để nghe phát âm.

- Nháy lên loa để nghe đánh vần của âm vần này.

- Có thể chọn bất kỳ 1 âm vần cho bài học.

http://cunghoc.vn/baihoc/10-1423054403117-hoc-van-tieng-viet-co-ban-2.html#baihoc

http://bit.ly/1AK4Abm

 

7.

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 1

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 1

 

Giao diện chính:

Đây là phần mềm Học vần tiếng Việt thứ ba trong dãy 5 phần mềm tương tự dành cho khối mẫu giáo. Phần mềm được thiết kế dựa trên 1 bộ dữ liệu vần, hình ảnh, từ khóa khổng lồ. Phần mềm mô phỏng toàn bộ bài học cho 173 âm vần chính tiếng Việt. Bộ từ điển tranh cho nhóm các phần mềm Nâng cao khác với bộ tranh của các phần mềm Cơ bản.

Khuôn dạng bài học Nâng cao 1.

- Mỗi bài học là 1 âm vần, kèm theo 1 từ khóa có hình ảnh. Ban đầu hình ảnh vần được thay thế bằng dấu ?

- Nháy lên dấu ? để đổi thành vần.

- Nháy lên âm vần hoặc từ khóa để nghe phát âm.

- Nháy lên hình ảnh để phóng to hình.

- Có thể chọn bất kỳ 1 âm vần cho bài học.

http://cunghoc.vn/baihoc/11-1423054403117-hoc-van-tieng-viet-nang-cao-1.html#baihoc

http://bit.ly/1BKvcEc

 

 

8.

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 2

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 2

 

Giao diện chính:

Đây là phần mềm Học vần tiếng Việt thứ ba trong dãy 5 phần mềm tương tự dành cho khối mẫu giáo. Phần mềm được thiết kế dựa trên 1 bộ dữ liệu vần, hình ảnh, từ khóa khổng lồ. Phần mềm mô phỏng toàn bộ bài học cho 173 âm vần chính tiếng Việt. Bộ từ điển tranh cho nhóm các phần mềm Nâng cao khác với bộ tranh của các phần mềm Cơ bản.

Khuôn dạng bài học Nâng cao 2.

- Mỗi bài học là 1 âm vần, kèm theo 2 hoặc 3 từ khóa có hình ảnh. Ban đầu hình ảnh vần được thay thế bằng dấu ?

- Nháy lên dấu ? để đổi thành vần.

- Nháy lên âm vần hoặc từ khóa để nghe phát âm.

- Nháy lên hình ảnh để chuyển sang từ khóa tiếp theo.

- Có thể chọn bất kỳ 1 âm vần cho bài học.

http://cunghoc.vn/baihoc/12-1423054403117-hoc-van-tieng-viet-nang-cao-2.html#baihoc

http://bit.ly/1eP8TrS

 

9.

 

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 3

Học vần tiếng Việt: Nâng cao 3

 

Giao diện chính:

Đây là phần mềm Học vần tiếng Việt thứ ba trong dãy 5 phần mềm tương tự dành cho khối mẫu giáo. Phần mềm được thiết kế dựa trên 1 bộ dữ liệu vần, hình ảnh, từ khóa khổng lồ. Phần mềm mô phỏng toàn bộ bài học cho 173 âm vần chính tiếng Việt. Bộ từ điển tranh cho nhóm các phần mềm Nâng cao khác với bộ tranh của các phần mềm Cơ bản.

Khuôn dạng bài học Nâng cao 3.

- Mỗi bài học là 1 âm vần, kèm theo 2 hoặc 3 từ khóa có hình ảnh. Ban đầu hình ảnh vần và 1 tiếng khóa chính được thay thế bằng dấu ?

- Nháy lên dấu ? để đổi thành vần và tiếng khóa chính.

- Nháy lên âm vần hoặc từ khóa để nghe phát âm.

- Nháy lên hình ảnh để chuyển sang từ khóa tiếp theo.

- Có thể chọn bất kỳ 1 âm vần cho bài học.

http://cunghoc.vn/baihoc/13-1423054403117-hoc-van-tieng-viet-nang-cao-3.html#baihoc

http://bit.ly/1G4ZqXN

 

10.

Luyện trí nhớ: Vần tiếng Việt

Luyện trí nhớ: Vần tiếng Việt

Giao diện chính:

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh âm và vần tiếng Việt. Như vậy bộ dữ liệu cho phần mềm này là tập hợp toàn bộ các âm và vần tiếng Việt. HS cần nhớ vị trí của 2 chữ cái giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/7-1423054403117-luyen-tri-nho-van-tieng-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1ddUT9Z

 

 

11.

Luyện trí nhớ: Vần đầy đủ tiếng Việt

Luyện trí nhớ: Vần đầy đủ tiếng Việt

 

Giao diện chính:

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh âm và vần tiếng Việt có cả dấu. Như vậy bộ dữ liệu cho phần mềm này là tập hợp toàn bộ các âm và vần đầy đủ bao gồm cả dấu tiếng Việt. HS cần nhớ vị trí của 2 chữ cái giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/8-1423054403117-luyen-tri-nho-van-day-du-tieng-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1cxdddA

 

12.

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Cơ bản

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Cơ bản

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ tập hợp các vần tiếng Việt (không dấu). Nháy lên loa để nghe phát âm vần này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2327-1423054403117-xep-chu-ghep-van-tieng-viet-co-ban.html#baihoc

http://bit.ly/1MkhTAq

 

13.

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Nâng cao

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Nâng cao

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ tập hợp các vần tiếng Việt có cả dấu. Nháy lên loa để nghe phát âm vần này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2328-1423054403117-xep-chu-ghep-van-tieng-viet-nang-cao.html#baihoc

http://bit.ly/1KDc2oR

 

14.

Xếp chữ tiếng Việt

Xếp chữ tiếng Việt

 

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ 1 từ điển chính tả tiếng Việt. Bài tập ghép chữ là một từ tiếng Việt đầy đủ, có hình ảnh đi kèm. Nháy lên loa để nghe phát âm từ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2329-1423054403117-xep-chu-tieng-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1AK4AZ4

 

15.

Tìm đường lấy Cúp - Làm quen với chữ cái

Tìm đường lấy Cúp - Làm quen với chữ cái.

Giao diện chính:

Trò chơi Tìm đường laasi Cúp. Xuất phát từ góc phải trên, HS cần đi dọc theo các ô của lưới để đến được vị trí đích tại góc trái dưới. HS phải tuân thủ cách đi trên lưới theo đúng thứ tự các mẫu chữ cái hoặc số.

http://cunghoc.vn/baihoc/986-1423054403117-tim-duong-lay-cup-lam-quen-voi-chu-cai.html#baihoc

http://bit.ly/1AK4D6Z

 

16.

Tập viết bảng chữ cái Việt

Tập viết bảng chữ cái Việt

Giao diện chính:

Phần mềm mô phỏng cách viết chữ cái và các nét chữ cơ bản của tiếng Việt. Danh sách chữ cái và nét bút hiện ở khung bên trái. Nháy lên 1 nét hoặc chữ cái thì cửa sổ mô phỏng hiện bên phải. Nháy lên nút Play để quan sát cách viết.

http://cunghoc.vn/baihoc/2337-14230544031171423054403118-tap-viet-bang-chu-cai-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1FtKCy7

 

 

17.

Tập viết chữ số

Tập viết chữ số

Giao diện chính:

Phần mềm mô phỏng cách viết chữ số tiếng Việt. Danh sách các số hiện tại khung bên phải. Khi nháy lên 1 số thì cửa sổ mô phỏng hiện ở khung chính. Việc mô phỏng sẽ theo từng nét bút hoặc mô phỏng tổng thể.

http://cunghoc.vn/baihoc/2344-14230544031171423054403118-tap-viet-chu-so.html#baihoc

http://bit.ly/1Gk5Cgp

 

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7880

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn