Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tập vẽ dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
05/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm thuộc nhóm kỹ năng thẩm mỹ, tập vẽ theo tranh mẫu dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Tập vẽ nét thẳng nét cong

Tập vẽ nét thẳng nét cong

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ nét thẳng, nét cong. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/270-14230544160441423144058942-tap-ve-net-thang-net-cong.html#baihoc

http://bit.ly/1SYlpoG

 

2.

Tập vẽ động vật hoang dã

Tập vẽ động vật hoang dã

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ động vật hoang dã. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/269-14230544160441423144058942-tap-ve-dong-vat-hoang-da.html#baihoc

http://bit.ly/1RMqW04

 

 

3.

Tập vẽ phương tiện giao thông

Tập vẽ phương tiện giao thông

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ phương tiện giao thông. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/268-14230544160441423144058942-tap-ve-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc

http://bit.ly/1FWf5ax

 

 

4.

Tập vẽ rau củ quả

Tập vẽ rau củ quả

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ rau củ quả. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/267-14230544160441423144058942-tap-ve-rau-cu-qua.html#baihoc

http://bit.ly/1Qtjc0x

 

 

5.

Tập vẽ bé và người thân

Tập vẽ bé và người thân

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ bé và người thân. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/266-14230544160441423144058942-tap-ve-be-va-nguoi-than.html#baihoc

http://bit.ly/1czIJYC

 

 

6.

Tập vẽ sinh vật biển

Tập vẽ sinh vật biển

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ sinh vật biển. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/265-14230544160441423144058942-tap-ve-sinh-vat-bien.html#baihoc

http://bit.ly/1BM9MGC

 

7.

Tập vẽ động vật nuôi

Tập vẽ động vật nuôi

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ động vật nuôi. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/263-14230544160441423144058942-tap-ve-dong-vat-nuoi.html#baihoc

 

 

8.

Tập vẽ côn trùng

Tập vẽ côn trùng

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ côn trùng. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/262-14230544160441423144058942-tap-ve-con-trung.html#baihoc

http://bit.ly/1IgxGPn

 

 

9.

 

Tập vẽ cây hoa lá

Tập vẽ cây hoa lá

 

Giao diện chính:

Phần mềm bao gồm nhiều bài học tập vẽ theo cùng 1 chủ điểm: tập vẽ cây hoa lá. Danh sách các hình cần tập vẽ nằm tại cột bên phải. Nháy lên 1 hình để bắt đầu tập vẽ.

Nháy lên các nút điều khiển phía dưới màn hình chính để quan sát cách vẽ hình theo từng nét bút chì. Có thể quan sát liên tục, hoặc quay lại xem từng nét bút. HS tập vẽ bằng cách dùng bút và giấy trắng để tập vẽ lại trên giấy của mình. Phần mềm có thể dùng cho GV hoặc cha mẹ học sinh hướng dẫn cho con thực hành bài tập vẽ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/261-14230544160441423144058942-tap-ve-cay-hoa-la.html#baihoc

http://bit.ly/1FxzRd5

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7882

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn