Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm mở rộng vốn từ tiếng Việt dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
15/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm rèn luyện mở rộng vốn từ tiếng Việt dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


 

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Xếp chữ tiếng Việt

Xếp chữ tiếng Việt

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ 1 từ điển chính tả tiếng Việt. Bài tập ghép chữ là một từ tiếng Việt đầy đủ, có hình ảnh đi kèm. Nháy lên loa để nghe phát âm từ này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2329-1423054403117-xep-chu-tieng-viet.html#baihoc

http://bit.ly/1AK4AZ4

 

2.

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Cơ bản

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Cơ bản

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ tập hợp các vần tiếng Việt (không dấu). Nháy lên loa để nghe phát âm vần này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2327-1423054403117-xep-chu-ghep-van-tieng-viet-co-ban.html#baihoc

http://bit.ly/1MkhTAq

 

3.

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Nâng cao

Xếp chữ ghép vần tiếng Việt. Nâng cao

 

Giao diện chính:

Trò chơi xếp chữ. Mẫu chữ hiện góc phải trên. HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

Phần mềm tự động sinh các bài luyện lấy từ tập hợp các vần tiếng Việt có cả dấu. Nháy lên loa để nghe phát âm vần này.

http://cunghoc.vn/baihoc/2328-1423054403117-xep-chu-ghep-van-tieng-viet-nang-cao.html#baihoc

http://bit.ly/1KDc2oR

 

4.

Tìm tranh tương ứng với từ

Tìm tranh tương ứng với từ

Trên màn hình hàng dưới sẽ xuất hiện 3 hình ảnh (đồ vât, sự việc, động thực vật, người). Phía trên là các từ tiếng Việt tương ứng. Bấm vào loa để nghe các từ này. Nhiệm vụ của các bé là kết nối chính xác từ và hình ảnh bằng cách kéo các hình ảnh lên các ô trống phía trên. Thực hiện xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng sai. Làm xong nháy nút mũi tên để tự động chuyển bài học tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/260-14230544031171423143618398-tim-tranh-tuong-ung-voi-tu.html#baihoc

http://bit.ly/1IX0W0K

 

 

5.

Tìm từ trái nghĩa theo hình

Tìm từ trái nghĩa theo hình

Phần mềm sẽ giúp bé tìm hiểu những tính từ đơn giản trong tiếng Việt và có ý nghĩa trái nhau như Béo – Gầy, Cao – Thấp, Trẻ - Già, To – Bé, .... thông qua các hình ảnh đơn giản, dễ hiểu và ngộ nghĩnh.

Trên màn hình là 2 hình ảnh tương ứng với hai từ có ý nghĩa trái nhau, 1 hình đã có sẵn từ, bé phải tìm từ cho hình còn lại. Cách làm: lựa chọn đáp án đúng trong số 3 đáp án phía dưới màn hình. Tất cả các từ này đều có thể nghe được phát âm qua loa.

http://cunghoc.vn/baihoc/311-14230544031171423143618398-tim-tu-trai-nghia-theo-hinh.html#baihoc

http://bit.ly/1FijsJa

 

 

6.

Trắc nghiệm Hoa, củ, quả

Trắc nghiệm Hoa, củ, quả

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án. Nội dung bài học này về các loại hoa, củ, quả.

http://cunghoc.vn/baihoc/255-14230543665431423054366544-trac-nghiem-hoa-cu-qua.html#baihoc

http://bit.ly/1M3nRov

 

7.

Trắc nghiệm - Đồ dùng

Trắc nghiệm - Đồ dùng

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án. Nội dung bài học này tìm hiểu các đồ dùng hàng ngày trong cuộc sống, xung quanh em.

http://cunghoc.vn/baihoc/254-14230543665431423141305316-trac-nghiem-do-dung.html#baihoc

http://bit.ly/1BKovBO

 

8.

Trắc nghiệm - Động vật

Trắc nghiệm - Động vật

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án.

http://cunghoc.vn/baihoc/253-14230543665431423054366544-trac-nghiem-dong-vat.html#baihoc

http://goo.gl/6E0Hdi

 

9.

Trắc nghiệm - Đồ vật

Trắc nghiệm - Đồ vật

Giao diện chính:

Giao diện dạng câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn hình bên trái để chọn phương án đúng. Có thể nghe các đáp án bằng cách nháy lên các hình loa. Phần mềm tự động sinh câu hỏi và đáp án. Nội dung bài học này tìm hiểu các đồ vật trong cuộc sống, xung quanh em.

http://cunghoc.vn/baihoc/252-14230543665431423141305316-trac-nghiem-do-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1MjYYWB

 

 

 

10.

 

Luyện từ: Chủ điểm con vật

Luyện từ: Chủ điểm con vật

Giao diện chính:

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh theo tên động vật, thú vật.

- Tìm tên thú vật theo hình.

- Nhìn hình đoán tên.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển sinh học lớn. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/14-14230543665431423054366544-luyen-tu-chu-diem-con-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1KCv5zB

 

11.

Luyện từ: Chủ điểm cây cối

Luyện từ: Chủ điểm cây cối

Giao diện chính:

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh theo tên cây cối, thực vật.

- Tìm tên cây cối theo hình.

- Nhìn hình đoán tên.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển sinh học lớn. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/15-14230543665431423054366544-luyen-tu-chu-diem-cay-coi.html#baihoc

http://goo.gl/mKzHxS

 

12.

Luyện từ: Chủ điểm Hoa, củ, quả

Luyện từ: Chủ điểm Hoa, củ, quả

Giao diện chính:

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh theo tên hoa, củ, quả, thực vật.

- Tìm tên hoa, củ, quả theo hình.

- Nhìn hình đoán tên.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển sinh học lớn. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/16-14230543665431423054366544-luyen-tu-chu-diem-hoa-cu-qua.html#baihoc

http://goo.gl/x95szA

 

13.

Luyện từ: Chủ điểm gia đình - nghề nghiệp

Luyện từ: Chủ điểm gia đình - nghề nghiệp

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh có nghĩa tương ứng với từ tiếng Việt theo chủ điểm gia đình, nghề nghiệp.

- Tìm từ tiếng Việt tương ứng theo hình.

- Nhìn hình đoán từ.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ theo chủ điểm con người, gia đình, nghề nghiệp. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/17-14230544031171423143618398-luyen-tu-chu-diem-gia-dinh-nghe-nghiep.html#baihoc

 

http://bit.ly/1JPsSns

 

14.

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

 

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi tập trung theo dạng tìm hiểu “Cái gì đây” khi nhìn vào tranh.

- Tìm hình, tranh có nghĩa tương ứng với từ tiếng Việt theo chủ điểm đồ dùng, đồ vật.

- Tìm từ tiếng Việt tương ứng theo hình.

- Nhìn hình đoán từ.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ theo chủ điểm đồ dùng, đồ vật. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/18-14230544031171423143618398-tim-hieu-tranh-cai-gi-day.html#baihoc

http://bit.ly/1GGoXqn

 

 

15.

Tìm hiểu tranh: gì đây?

Tìm hiểu tranh: gì đây?

 

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi tập trung theo dạng tìm hiểu “Gì đây” khi nhìn vào tranh.

- Tìm hình, tranh có nghĩa tương ứng với từ tiếng Việt theo chủ điểm các sự kiện, sự vật, hiện tượng trong cuộc sống và xã hội xung quanh em.

- Tìm từ tiếng Việt tương ứng theo hình.

- Nhìn hình đoán từ.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ theo chủ điểm các sự kiện, sự vật, hiện tượng trong cuộc sống và xã hội xung quanh em. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/19-14230544031171423143618398-tim-hieu-tranh-gi-day.html#baihoc

 

http://bit.ly/1SgYeov

 

16.

Thơ hay: Tình bạn

Thơ hay: Tình bạn

Phần mềm hỗ trợ GV và giúp bé đọc thơ hay tiếng Việt. Bấm vào các trang để nghe lời đọc bài thơ. Mỗi khổ thơ đều có hình ảnh minh họa.

http://cunghoc.vn/baihoc/2351-14230544031171423143627818-tho-hay-tinh-ban.html#baihoc

 

http://bit.ly/1efO2hx

 

17.

Xếp chữ ghép vần tự do

Xếp chữ ghép vần tự do

Trò chơi xếp chữ, ghép vần, ghép chữ tự do. Giáo viên là người trực tiếp giao bài tập hoặc cho HS tự chơi và ghép chữ theo sở thích. Có thể GV làm mẫu chữ ở bên ngoài, HS quan sát chữ và ghép chữ giống như vậy. Cách ghép: kéo thả các chữ cái và dấu lên các khung ô vuông tương ứng.

http://cunghoc.vn/baihoc/2331-0-xep-chu-ghep-van-tu-do.html#baihoc

 

http://bit.ly/1GHEWX7

 

18.

Xếp chữ ghép vần dành cho giáo viên

Xếp chữ ghép vần dành cho giáo viên

 

Trò chơi ghép chữ: công cụ dành cho giáo viên. Giáo viên có thể nhập bộ dữ liệu đầu vào là các vần hoặc từ tiếng Việt để các bé học xếp và ghép chữ theo yêu cầu của GV. Dữ liệu đầu vào là một Text File. File này GV có thể nhập trước và lưu trên máy tính.

Đây là dạng phần mềm Công cụ giáo viên có rất nhiều trên trang Cùng học.

http://cunghoc.vn/baihoc/2330-14230544031171423143618398-xep-chu-ghep-van-danh-cho-giao-vien.html#baihoc

 

http://bit.ly/1MDnMbr

 

 

 

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7889

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn