Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm làm quen nhận biết bản thân, người thân trong gia đình, bạn bè, nghề nghiệp trong xã hội dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
15/06/2015

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu chi tiết nhóm các phần mềm làm quen, nhận biết bản thân, người thân trong gia đình, bạn bè, nghề nghiệp trong xã hội dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


 

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh người thân, bạn bè của em. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/4-14230544561551423054456155-luyen-tri-nho-nguoi-than-xung-quanh-em.html#baihoc

http://bit.ly/1IuGBgc

 

 

2.

Luyện từ: Chủ điểm gia đình - nghề nghiệp

Luyện từ: Chủ điểm gia đình - nghề nghiệp

Giao diện của phần mềm đa dạng, hình ảnh trên là 1 kiểu. Các dạng câu hỏi bao gồm:

- Tìm hình, tranh có nghĩa tương ứng với từ tiếng Việt theo chủ điểm gia đình, nghề nghiệp.

- Tìm từ tiếng Việt tương ứng theo hình.

- Nhìn hình đoán từ.

Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ theo chủ điểm con người, gia đình, nghề nghiệp. Người dùng có thể lựa chọn dạng câu hỏi theo ý muốn.

http://cunghoc.vn/baihoc/17-14230543665431423141250377-luyen-tu-chu-diem-gia-dinh-nghe-nghiep.html#baihoc

http://bit.ly/1fbLqRV

 

3.

Trắc nghiệm: Gia đình - Nghề nghiệp

Trắc nghiệm: Gia đình - Nghề nghiệp

Câu hỏi được tự động sinh dạng trắc nghiệm. Nội dung là tìm hiểu, nhận biết về người thân, gia đình, nghề nghiệp trong cuộc sống hàng ngày. Phần mềm sinh tự động các câu hỏi và lấy dữ liệu từ 1 từ điển tranh – từ lớn về gia đình, nghề nghiệp. HS làm bài luyện bằng cách nháy lên đáp án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai. Muốn làm bài tiếp theo thì nháy lên nút mũi tên.

http://cunghoc.vn/baihoc/31-14230543665431423141250377-trac-nghiem-gia-dinh-nghe-nghiep.html#baihoc

http://bit.ly/1Fig4Ou

 

4.

Nối hình – Tìm hiểu về nghề nghiệp

Nối hình – Tìm hiểu về nghề nghiệp

 

Phần mềm trò chơi nối hình theo chủ đề tìm hiểu về nghề nghiệp. Phía trên là các hình ảnh, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng. Nhiệm vụ của HS là nối hình với từ tương ứng. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2290-14230543665431423141250377-noi-hinh-%E2%80%93-tim-hieu-ve-nghe-nghiep.html#baihoc

http://bit.ly/1L9Fl5A

 

5.

Nối hình – Nhận biết hoạt động

Nối hình – Nhận biết hoạt động

 

Phần mềm trò chơi nối hình theo chủ đề tìm hiểu về các hoạt động của con người trong cuộc sống. Phía trên là các hình ảnh, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng. Nhiệm vụ của HS là nối hình với từ tương ứng. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2288-14230543665431423141250377-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-hoat-dong.html#baihoc

http://bit.ly/1C7ZXmD

 

6.

Nối hình – Tìm hiểu về an toàn

Nối hình – Tìm hiểu về an toàn

 

Phần mềm trò chơi nối hình theo chủ đề tìm hiểu về bảo vệ an toàn cho sức khỏe và tránh tác hại do tai nạn gây ra. Phần mềm giúp bé tìm hiểu về các số điện thoại cơ bản nhất cần gọi nếu có tai nạn xày ra như hỏa hoạn, thiên tai, .... Phía trên là các hình ảnh, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng chính là các số điện thoại đặc biệt cần biết. Nhiệm vụ của HS là nối hình với từ tương ứng. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2289-14230544561551423465849284-noi-hinh-%E2%80%93-tim-hieu-ve-an-toan.html#baihoc

 

http://bit.ly/1L9FoOX

 

7.

hiểu về các phương tiện giao thông

Tìm hiểu về các phương tiện giao thông

Phần mềm trò chơi nối hình theo chủ đề tìm hiểu về các phương tiện giao thông. Phía trên là các hình ảnh phương tiện giao thông, phía dưới cũng là các hình ảnh nhưng chỉ tương ứng với 1 phương tiện giao thông nhất định. Nhiệm vụ của HS là nối các hình trên với hình tương ứng bên dưới. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để

http://cunghoc.vn/baihoc/2353-14230544561551423465849284-tim-hieu-ve-cac-phuong-tien-giao-thong.html#baihoc

http://bit.ly/1G6Mc8n

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7890

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn