Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 17. Thao tác xếp 1 tiết bằng tay trên thời khóa biểu
20/07/2015

Thao tác tiếp theo của nhóm: Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu (I).
17. Xếp 1 tiết bằng tay trên ô thời khóa biểu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7924

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn