Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 18. Lệnh xếp tự nhanh thời khóa biểu của một lớp, một giáo viên
20/07/2015

Thao tác tiếp theo trong nhóm Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu.
18. Xếp tự động nhanh thời khóa biểu cho một lớp hoặc một giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7925

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn