Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu bộ phần mềm TLS - Ôn luyện và kiểm tra kiến thức
09/03/2016

GIới thiệu và hướng dẫn sử dụng nhóm phần mềm TLS - 1 hướng phần mềm khai thác Ngân hàng câu hỏi môn học, nằm trong giải pháp chung iQB. Các phần mềm TLS dành cho đối tượng là Học sinh.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8037

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn