Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 12b. Nhập trực tiếp Sơ đồ Test trong lệnh nhập Mẫu đề kiểm tra.
09/04/2016

Bài 12b. Nhập trực tiếp Sơ đồ Test trong lệnh nhập Mẫu đề kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8050

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn