Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.
10/06/2016

Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8093

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn