Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên
16/06/2016

Thao tác tiếp theo của chức năng in dữ liệu thời khóa biểu. 39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8114

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn