Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 42. Chức năng kết nối dữ liệu TKB với trang Cùng học
17/06/2016

Video hướng dẫn sử dụng tính năng kết nối và xuất dữ liệu thời khóa biểu lên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học. Đây là tính năng mới nhất của phần mềm TKB, phiên bản 10.0


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8117

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn