Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

7 bước xếp thời khóa biểu - B1. Khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thời khóa biểu
16/07/2016

Bước 1 bao gồm các thao tác sau:

- Khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu.

- Nhập các thông số hệ thống thời khóa biểu.

- Nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu: danh sách môn học, lớp, giáo viên, nhóm giáo viên.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8169

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn