Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

7 bước xếp thời khóa biểu - B6. Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bằng các thuật toán tối ưu
16/07/2016

Tại bước này người dùng sẽ quan sát và tinh chỉnh thời khóa biểu. 1 số chú ý:

- Có nhiều màn hình để quan sát, tinh chỉnh thời khóa biểu.

- Thao tác hay dùng nhất là kéo thả để dịch chuyển 1 tiết trên TKB.

- Chú ý sử dụng thuật toán tinh chỉnh tối ưu thời khóa biểu
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8174

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn