Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách 20 thí nghiệm Vật lý ảo phần kiến thức Quang học các lớp 7, 9, 12 được thiết kế bởi phần mềm Crocodile Physics 6.05
09/05/2007

Phạm Thị Hà, Khoa CNTT, DHSPHN. Email: haptcnttb@yahoo.com
Tóm tắt. Được phép của tác giả, chúng tôi xin công bố toàn bộ 20 thí nghiệm Vật lý ảo phần Quang học của các lớp 7, 9, 12 được thiết kế bởi phần mềm Crocodile Physics 6.05. Tác giả của bộ thí nghiệm ảo này là sinh viên Phạm Thị Hà, khoa CNTT, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải chi tiết các bài viết khác của tác giả liên quan đến các thí nghiệm ảo này. Toàn bộ các thí nghiệm này được cung cấp lên mạng và mọi giáo viên được phép tải về miễn phí.

Stt Tên thí nghiệm Bài học Mục đích, ý nghĩa Tệp
1 Kiểm tra quan hệ giữa phương của tia phản xạ và tia tới.

SGK 7 – Trang 12

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng.

Thí nghiệm giúp học sinh thấy được mối quan hệ giữa phương của tia phản xạ và tia tới. Sau khi quan sát thí nghiệm học sinh phải đưa ra kết luận với gương phẳng góc phản xạ bằng góc tới. TN 1.cxp
2 Kiểm tra độ lớn của ảnh cho bởi gương phẳng

SGK 7 – Trang 15

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

Thí nghiệm giúp học sinh biết được gương phẳng tạo ảnh như thế nào, sau khi quan sát thí nghiệm học sinh phải đưa ra được độ lớn của ảnh bằng của vật. TN2.cxp
3

Quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi.

SGK 7 – Trang 20

Bài 7: Gương cầu lồi.

Thí nghiệm giúp học sinh thấy được gương cầu lồi tạo ảnh như thế nào, đặc điểm ảnh thu được là gì? TN 3.cxp
4

Quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm.

SGK 7 – Trang 22

Bài 8: Gương cầu lõm.

Thông qua quan sát thí nghiệm học sinh sẽ thấy được gương cầu lõm tạo ảnh như thế nào? Và đặc điểm ảnh của một vật đặt trước gương cầu lõm là gì? TN 4.cxp
5

Quan sát đường truyền của một tia sáng từ môi trường này sang môi trường khác (từ không khí vào nước).

SGK 9 – Trang 108

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Thí nghiệm sẽ làm cho học sinh thấy được tia sáng bị đổi hướng khi đi từ không khí vào nước. Khi thay đổi góc tới thì góc khúc xạ cũng thay đổi theo. TN 5.cxp
6

Kiểm tra quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.

SGK 9 – Trang 111

Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.

Thông qua thí nghiệm này học sinh sẽ thấy được góc khúc xạ thay đổi theo góc tới như thế nào? TN 6.cxp
7

Quan sát đặc điểm của thấu kính hội tụ.

SGK 9 – Trang 113

Bài 42: Thấu kính hội tụ.

Quan sát thí nghiệm học sinh sẽ hiểu được tại sao người ta lại gọi là thấu kính hội tụ: chú ý quan sát đặc điểm chùm tia ló ra khỏi thấu kính. TN 7.cxp
8

Quan sát thí nghiệm để thấy được đặc điểm của trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ.

SGK 9 – Trang 114

Bài 42: Thấu kính hội tụ.

Thí nghiệm sẽ làm cho học sinh hiểu đặc điểm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, và tiêu cự của thấu kính hội tụ. TN 8.cxp
9

Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu hính hội tụ.

SGK 9 – Trang 116

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Thí nghiệm làm cho học sinh thấy rõ đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Với màn ảnh đặt vào ảnh thu được học sinh sẽ dễ dàng nhận thấy đặc điểm này. TN 9.cxp
10

Quan sát đặc điểm của thấu hính phân kỳ.

SGK 9 – Trang 119

Bài 44: Thấu kính phân kỳ.

Quan sát thí nghiệm học sinh sẽ hiểu được tại sao người ta lại gọi là thấu kính phần kỳ: để thấy được rõ phải quan sát đặc điểm chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính. TN 10.cxp
11

Quan sát thí nghiệm để thấy được đặc điểm của trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kỳ.

SGK 9 – Trang 120

Bài 44: Thấu kính phân kỳ.

Thí nghiệm sẽ làm cho học sinh hiểu đặc điểm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, và tiêu cự của thấu kính phân kỳ. TN 11.cxp
12

Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu hính phân kỳ.

SGK 9 – Trang 122

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

Thí nghiệm giúp học sinh thấy được đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. TN 12.cxp
13

Quan sát đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

SGK 12 – Trang 108

§30: Sự truyền ánh sáng. Sự phản xạ ánh sáng. Gương phẳng.

Học sinh quan sát thí nghiệm để thấy được đặc điểm ảnh thu được là thật hay ảo, vị trí của ảnh so với vật. TN 13.cxp
14

Xây dựng cách vẽ ảnh của một vật qua gương cầu lõm thông qua thí nghiệm.

SGK 12 – Trang 115

§31: Gương cầu lõm.

Thông qua thí nghiệm học sinh biết được cách vẽ ảnh của một vật sáng đặt trước một gương cầu lõm như thế nào? TN 14.cxp
15 Kiểm nghiệm công thức gương cầu thông qua thí nghiệm

SGK 12 – Trang 119

§32: Gương cầu lồi. Công thức gương cầu. Những ứng dụng của gương cầu.
Thí nghiệm giúp cho học sinh thấy được sự đúng đắn của công thức gương cầu trong thực nghiệm. TN 15.cxp
16

Quan sát góc lệch cực tiểu của lăng kính

SGK 12 – Trang 130

§35: Lăng kính.

Bằng cách quay lăng kính để thay đổi góc tới của chùm sáng học sinh sẽ thấy được góc khúc xạ chỉ nhỏ tới một mức nhất định mà không thể nhỏ hơn được nữa. TN 16.cxp
17

Quan sát ảnh của một vật qua thấu kính.

SGK 12 – Trang 136

§37: Ảnh của một vật qua một

thấu kính. Công thức thấu kính.

Thông qua thí nghiệm học sinh thấy được đặc điểm ảnh của thấu kính là thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật. Đặc điểm này có thay đổi khi vật ở các vị trí khác nhau so với thấu kính. TN 17.cxp
18

Kiểm nghiệm công thức thấu kính thông qua thí nghiệm.

SGK 12 – Trang 136

§37: Ảnh của một vật qua một thấu kính. Công thức thấu kính.

Thí nghiệm giúp cho học sinh thấy được sự đúng đắn của công thức thấu kính trong thực nghiệm. TN 18.cxp
19

Quan sát sự tán sắc của ánh sáng trắng.

SGK 12 – Trang 163

§42: Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Học sinh có thể nhận thấy màu sắc chùm khúc xạ đổi màu khi cho chùm sáng trắng đi qua lăng kính. Có thể nhìn rõ dải màu có màu thay đổi từ đỏ đến tím. TN 19.cxp
20

Quan sát sự tổng hợp của ánh sáng màu.

SGK 12 – Trang 163

§42: Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Thông qua thí nghiệm học sinh có thể thấy được khi cho một chùm sáng trắng chiếu vào một bộ gồm 2 thấu kính và một lăng kính thì lại thu được một dải ánh sáng trắng. TN 20.cxp
Các bạn cũng có thể tải về toàn bộ 20 thí nghiệm này trong một File duy nhất,tại đây.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=877

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn