Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Update SVR mới nhất ngày 28/05/2007
10/05/2007

Đề nghị các thầy cô giáo, các nhà trường đang sử dụng chương trình quản lý nhà trường SVR 5.0 của công ty Công Nghệ tin học nhà trường (School@net) tải bản cập nhật SVR mới nhất. Một số lỗi nhỏ được chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu chung của các nhà trường như: Cách tính phân loại học lực cho học sinh và một số lỗi nhỏ khác.

Các thầy cô tải Hướng dẫn đi kèm với bản cập nhật SVR tại đây.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=879

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn