Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Ranh mãnh
03/06/2007

Một lần vào buổi tối, có anh chàng người Gabrôvô đến Xôphia. Tại nhà ga anh ta gọi thuê một người đánh xe và nói nơi anh ta cần đến.

- "Phải lừa hắn mới được - người đánh xe nghĩ - Mình và hắn đã kịp ngã giá gì đâu."

Khi đã tới nơi, anh chàng người Gabrôvô kêu lên:

- Dừng lại!

Rồi sau khi nhảy ra khỏi xe, anh ta sờ soạng khắp người tìm kiếm.

- Trời đất ơi, tôi làm sao thế này! Anh đánh xe, anh làm ơn ném cho tôi xin lại mấy đồng tôi đánh rơi trong xe với!

Nghe thấy thế, người đánh xe liền giật dây cương, thúc ngựa đi thật mau. Còn anh chàng người Gabrôvô thì mỉm cười, quay ra đường phố, nơi mà anh ta cần tới.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=930

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn