Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đã xong
12/06/2007

Từ bếp vọng lên tiếng cốc đĩa vỡ.

Bà mẹ: William, con định làm trò gì dưới bếp đấy?

William: không phải đâu, chuyện ấy con làm xong rồi!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=991

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn