Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Xem thông tin tình trạng nhập điểm trong School Viewer
02/05/2008

Một trong những tính năng rất đặc biệt của phần mềm School Viewer là theo rõi quá trình nhập điểm theo từng Môn - Lớp học. Chức năng này sẽ tính toán và đưa ra báo cáo về trạng thái nhập điểm học sinh theo từng loại điểm tính đến thời điểm hiện thời. Căn cứ vào dữ liệu tham chiếu về giới hạn số lượng điểm, phần mềm sẽ cho biết với mỗi loại điểm và với mỗi môn học, tình trạng nhập điểm hiện tại là vừa đủ, thiếu hoặc thừa điểm.


Chức năng này có hai ý nghĩa:

- Đối với giáo viên bộ môn để biết và điều chỉnh tiến độ nhập điểm của mình.

- Đối với Ban giám hiệu để kiểm soát và theo rõi quá trình nhập điểm của từng giáo viên và lớp học.

Thao tác thực hiện: trong cửa sổ nhập điểm của Môn - Lớp nháy nút trên thanh công cụ. Màn hình thông tin trạng thái điêm có dạng sau:

Mức thông tin chung, xem trạng thái nhập điểm của từng loại điểm. Nếu thấy thiếu loại điểm nào đó trong báo cáo này có nghĩa là chưa nhập giới hạn số điểm cho loại điểm này.

Nháy nút Bảng điều chỉnh điểm để vào màn hình nhập dữ liệu tham chiếu còn thiếu tương ứng.

Muốn in báo cáo này hãy nhấn nút In Báo cáo.

Để xem thông tin tình trạng nhập điểm chi tiết đến từng học sinh hãy chọn mức Chi tiết.

Màn hình báo cáo trạng thái nhập điểm chi tiết có dạng sau:

Trong báo cáo trên ta sẽ nhìn thấy trạng thái nhập điểm hiện thời của mỗi học sinh. Ký hiệu (-) chứng tỏ điểm này nhập còn thiếu, (+) chỉ ra điểm này đã nhập thừa, ký hiệu (=) chỉ ra nhập vừa đủ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2039

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn