Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: phát hành miễn phí phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến iTester 3.0
09/07/2008

iTester 3.0 là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến trên máy tính theo các đề kiểm tra chuẩn của bộ phần mềm iQB. iTester 3.0 được thiết kế dành cho học sinh và giáo viên sử dụng tại gia đình dùng để kiểm tra theo đề kiểm tra trắc nghiệm. Cách tiến hành kiểm tra của iTester 3.0 là kiểm tra không chính thức, nghĩa là HS không cần nhập số báo danh và kết quả kiểm tra chỉ thể hiện trên màn hình và không lưu lại trong LogFile.


Phần mềm iTester 3.0 được phát hành miễn phí trên toàn quốc.

Các giáo viên và học sinh có thể tải miễn phí phần mềm iTester 3.0 tại đây.

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm này tại đây.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2292

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn