Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 9. In ấn TKB
12/08/2008

Phần mềm TKB cho phép in 3 loại thời khóa biểu: theo lớp, theo giáo viên và theo phòng học. Lệnh in được thực hiện từ thực đơn Hệ thống/In ấn.


Xem Video hướng dẫn In ấn thời khóa biểu

- Phần mềm cho phép in TKB toàn trường theo lớp, giáo viên, phòng học hoặc in TKB của từng lớp, từng giáo viên, từng phòng học.

- Cho phép đặt thông số trang in rất đa dạng. Cho phép xem trước khi in.

- Các lựa chọn in trên ô TKB rất phong phú và đa dạng.

Tải Video hướng dẫn In ấn trực tiếp thời khóa biểuURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2395

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn