Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng giá chính thức phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu - TKB 7.0
15/08/2008

Ngày 12/8/2008, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net công bố phát hành chính thức phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu - TKB 7.0. Đây là phiên bản mới với nhiều tính năng mới đột phá đặc biệt trong các vấn đề đánh giá và tối ưu hóa thời khóa biểu, một trong bài toán phức tạp nhất của mô hình xếp thời khóa biểu trong nhà trường phổ thông Việt Nam.


GIÁ BÁN CHÍNH THỨC TKB 7.0: 6.000.000 VND / 1 LICENSE

GIÁ BÁN NÂNG CẤP CHO CÁC PHIÊN BẢN CỤ THỂ:

STT Đóng gói Đơn giá Ghi chú
1 Từ TKB 4.0 --> TKB 7.0 2.500.000 VND
2 Từ TKB 4.5 --> TKB 7.0 2.000.000 VND
3 Từ TKB 4.8 --> TKB 7.0 1.700.000 VND
4 Từ TKB 5.0 --> TKB 7.0 1.400.000 VND
5 Từ TKB 5.5 --> TKB 7.0 1.000.000 VND
6 Từ TKB 6.0 --> TKB 7.0 700.000 VND
7 Từ TKB 6.X --> TKB 7.0 500.000 VND Phiên bản TKB dùng cho các trường trong dự án THPT
8 Từ TKB 6.5 --> TKB 7.0 350.000 VND

Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu - TKB 7.0 bản dùng thử

Tải tài liệu User Guide chính thức của phần mềm TKB 7.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2402

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn