Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: phát hành 2 CD chứa các phần mềm cho môn Tin học bậc Tiểu học và THCS
05/09/2008

Nhân dịp năm học mới 2008-2009, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sẽ phát hành 2 CDROM chứa toàn bộ các phần mềm sử dụng trong các SGK Tin học cho bậc Tiểu học và THCS.


CD: Cùng học Tin học chứa tất cả các phần mềm kèm theo sách Cùng học Tin học dành cho các khối lớp 3, 4, 5 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

CD: Tin học dành cho THCS chứa tất cả các phần mềm kèm theo sách Tin học cho THCS dành cho các khối lớp 6, 7, 8. Sách cũng do NXBGD phát hành.

Hai đĩa CD này sẽ được phát hành miễn phí đến cho các nhà trường và giáo viên dạy môn Tin học trên toàn quốc.

Để có được các CD này, các nhà trường và GV có thể thực hiện một trong các cách sau:

1. Đến trực tiếp công ty để nhận CD theo yêu cầu. (Thu phí dịch vụ làm đĩa CD: 10.000 VND/1CD)

2. Download miễn phí các phần mềm tương ứng từ Website của công ty.

3. Yêu cầu công ty gửi CD bảo đảm qua đường bưu điện. Trong trường hợp này các nhà trường và GV cần đóng một khoản lệ phí là 30.000 đồng tiền chuyển qua đường bưu điện.

Mọi chi tiết xin liên hệ với văn phòng công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, điện thoại: 084-4-2511017, ext 0.

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 3 – Lớp 5

Tải phần mềm sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCSURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2457

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn