Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang hoàn thiện và sắp phát hành phần mềm TKB phiên bản mới nhất 7.5 với nhiều tính năng phát triển đột phá
17/05/2009

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài toán xếp thời khóa biểu trong nhà trường luôn là một vấn đề nóng, phức tạp nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt học và dạy của một nhà trường. Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các nhà trường phổ thông TKB đã được công ty School@net thiết kế từ cách đây 20 năm và đã liên tục phát triển. Cho đến nay phiên bản TKB 7.0 đã và đang được trên 1000 trường phổ thông trên toàn quốc sử dụng như một công cụ không thể thiếu của việc xếp thời khóa biểu.


Trải qua 20 năm phát triển với trên 20 lần nâng cấp, phần mềm TKB đã có những phát triển mạnh về tính năng cũng như hiệu quả của phần mềm. Bắt đầu từ phiên bản TKB 7.0, công ty School@net đã chuyển hướng sang phát triển các công cụ và chức năng hỗ trợ làm đẹp và tối ưu hóa thời khóa biểu của lớp và giáo viên. Đây là định hướng sâu nhất, khó nhất nhưng hứa hẹn có nhiều ứng dụng nhất của phần mềm TKB trong tương lai.

Phiên bản mới TKB 7.5 tiếp tục có một loạt cải tiến nâng cấp theo hướng này.

Phiên bản TKB 7.5 có các phát triển mới sau:

1. Bổ sung thuật toán tinh chỉnh mới có tên OpCX/OpDP (thuật toán tinh chỉnh tối ưu). Thuật toán này là một mở rộng của các thuật toán CX, DPR-1e nhưng đảm bảo tính tối ưu thay đổi của tất cả các giáo viên trung gian. Thuật toán mới OpCX/OpDPR sẽ đóng vai trò chính và quan trọng nhất trong khi tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu của phần mềm. Dưới đây là hình ảnh kết quả của thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR.

Như vậy sau một loạt các cải tiến và nâng cấp, thuật toán tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu, một thuật toán lõi quan trọng nhất của phần mềm TKB, đã có thêm một phương án rất quan trọng đánh dấu bước phát triển đột phá của phần mềm. Cho đến hiện nay (TKB 7.5) hai thuật toán tinh chỉnh quan trọng nhất và hiệu quả nhất của phần mềm TKB sẽ là FPR và OpCX/OpDPR. Các thuật toán này sẽ đóng vai trò trọng tâm trong các hướng phát triển tính năng tối ưu hóa TKB trong tương lai.

2. Bổ sung một cách đánh giá mới cho TKB giáo viên: đánh giá theo buổi học. Cách đánh giá này dựa trên các tiêu chí của từng buổi học để đánh giá độ "tốt", "xấu" của từng buổi học và từ đó đánh giá chung toàn bộ một thời khóa biểu.

Hàm đánh giá buổi học giáo viên sẽ dựa trên 10 tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tiễn các nhà trường Việt Nam.

Mỗi buổi dạy của giáo viên trong tuần sẽ được đánh giá bằng một giá trị:

HDM = tổng số các tiêu chí không thỏa mãn.

Việc đưa vào phần mềm cách đánh giá mới của TKB giáo viên và dựa trên thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR, phần mềm còn đưa ra một khái niệm rất quan trọng nữa đó là các lệnh tự động tối ưu hóa (một phần) thời khóa biểu giáo viên. Các chức năng này sẽ được gộp trong một chế độ làm việc gọi là TOP: Teacher Optimization.

3. Bổ sung thêm một bộ công cụ mới TOP (Teacher Optimazation). Đây là một trong những công cụ đột phá nhất của phần mềm TKB 7.5. TOP sẽ bao gồm một bộ các lệnh, công cụ có tính năng làm tối ưu và làm đẹp thời khóa biểu giáo viên. Như vậy TOP sẽ là một phát triển mới của phần mềm TKB và là định hướng quan trọng sẽ được phát triển mạnh trong tương lai.

Dưới đây là màn hình giao diện của chế độ làm việc TOP của TKB 7.5.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3174

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn