Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cùng học Toán 3 - phần mềm hỗ trợ học và dạy toán lớp 3 giờ đây đã hoàn toàn miễn phí
18/07/2006

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net xin thông báo về việc phát hành miễn phí phần mềm Cùng học Toán 3Cùng học và dạy Toán 3.

Cùng học Toán 3 là một phần trọn vẹn kiến thức lớp 3 nằm trong phần mềm Cùng học Toán (Learning Math) đã được phát hành tháng 5 năm 2006 vừa qua.

Cùng học và dạy Toán 3 là một phần trọn vẹn kiến thức lớp 3 nằm trong phần mềm Cùng học và dạy Toán (Learning & Teaching Math) đã được phát hành tháng 5 năm 2006 vừa qua.

Hai module trên sẽ được đóng gói chung trong một phần mềm có tên là Cùng học Toán 3.

Hướng dẫn cài đặt

Download phần mềm và chạy tệp LM3_Setup.exe để cài đặt phần mềm. Sau khi cài đặt phần mềm sẽ tự động tạo ra 2 biểu tượng sau trên màn hình desktop.

Phần mềm Cùng học Toán 3,
dành cho học sinh


Phần mềm Cùng học và dạy Toán 3,
dành cho giáo viên và cha mẹ học sinh


Tải phần mềm
Cùng học Toán 3
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=325

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn