Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 60 - Hỗ trợ hoàn toàn mô hình trường THPT phân ban
18/07/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net phát hành năm 2006.

Bước vào năm học mới 2006-2007 toàn ngành giáo dục lần đầu tiên sẽ triển khai đại trà mô hình trường THPT phân ban mới: mỗi nhà trường sẽ phải triển khai đồng thời 3 ban: Ban A (khoa học tự nhiên), ban C (khoa học xã hội & nhân văn) và ban Cơ bản. Ngoài ra tại ban Cơ bản, học sinh còn được phép chọn một số môn tự chọn nâng cao, do vậy trong số các lớp hoch thuộc ban Cơ bản sẽ có thể xuất hiện một số "lớp chọn" với phân bố tiết dạy chuẩn khác với các ban khác trong nhà trường. Trong một mô hình nhà trường như vậy, chắc chắn các giáo viên làm nhiệm vụ xếp thời khóa biểu sẽ rất lúng túng.

Phần mềm mới TKB 6.0 sẽ làm bạn rất yên tâm vì nó đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình các trường THPT phân ban kiểu mới. Bạn chỉ cần nhập một lần dữ liệu số tiết chuẩn các môn học theo các ban học (A, C, Cơ bản, ....), phần mềm sẽ ghi nhớ và thực hiện tự động các việc còn lại cho bạn.

Sau đây là một vài hướng dẫn nhỏ cho các trường THPT sử dụng phần mềm TKB 6.0 đáp ứng cho các mô hình phân ban mới.


1. Hãy kiểm tra và điều chỉnh thông tin về các chương trình phân ban hiện có trong nhà trường.

Sau khi khởi tạo dữ liệu, việc đầu tiên các nhà trường cần làm là khai báo và nạp thông tin về các chương trình đào tạo hay các ban học có trong nhà trường. Mặc định phần mềm sẽ khởi tạo sẵn 3 chương trình là Cơ bản, Ban A và Ban C. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi, điều chỉnh theo ý muốn. Chú ý rằng mỗi chương trình đào tạo hay hệ, ban sẽ có các phân phối tiết học chuẩn khác nhau cho các môn học.

- Vào lệnh Nhập dữ liệu --> Thuộc tính trường học.

- Khi xuất hiện hộp hội thoại thông tin thuộc tính trường học, hãy nháy chuột tại nút lệnh Chương trình đào tạo trong hộp hội thoại này.

Hộp hội thoại Chương trình đào tạo xuất hiện có dạng như hình dưới đây:

+ Để xóa (giảm bớt) một chương trình đào tạo hãy nháy chuột vào nút có dấu trừ

+ Để tạo thêm một chương trình đào tạo hãy nháy chuột vào nút có dấu cộng , sau đó nhập tên tại vị trí Tên chương trình đào tạo và nhấn nút Cập nhật.

2. Tiến hành nhập số tiết phân phối chuẩn cho các hệ đào tạo trong nhà trường.

Bước tiếp theo là nhập và điều chỉnh số tiết chuẩn phân phối cho các khối lớp và môn học cho từng ban, hệ đào tạo. Mặc định khi khởi tạo một hệ, chương trình đào tạo mới, phần mềm sẽ gán mặc định số tiết chuẩn. Bạn cần kiểm tra và điều chỉnh lại nếu thấy sai sót. Các bước thực hiện như sau:

- Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu --> Số tiết chuẩn môn học.

- Màn hình nhập số tiết chuẩn môn học có dạng sau:

Các thao tác điều chỉnh dữ liệu như sau:

- Chọn hệ, ban đào tạo từ vị trí Chương trình đào tạo.

- Chọn môn học từ vị trí Môn học.

- Chọn buổi học Sáng hoặc Chiều.

- Dữ liệu phân phối tiết chuẩn tương ứng cho các khối lớp sẽ hiện ra trên một lưới nhỏ trên màn hình. Nếu thấy số liệu nào bị sai, bạn hãy sửa như sau:

+ Nháy chuột chọn dòng muốn thay đổi số tiết chuẩn.

+ Tại vị trí Số tiết dùng chuột chọn để thay đổi giá trị số tiết.

+ Tiếp tục làm với các dòng khác, môn khác hoặc hệ đào tạo khác.

- Sau khi đã tiến hành xong công việc điều chỉnh thì nhấn nút Kết thúc để đóng cửa sổ này lại.

3. Mỗi lớp học cần gán đúng cho một chương trình đào tạo (phân ban) duy nhất

Để toàn bộ phần dữ liệu đã nhập trong 2 bước trên hoạt động được các nhà trường cần thực hiện nốt thao tác quan trọng sau: gán cho mỗi lớp học một hệ, ban chương trình duy nhất. Như vậy trong TKB 6.0, chương trình đào tạo trở thành một thuộc tính của mỗi lớp học. mặc định khi khởi tạo một lớp học mới, phần mềm sẽ gán cho lớp này học trong ban Cơ bản. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi thuộc tính này trong lệnh Nhập dữ liệu --> Nhập lớp trong màn hình của lệnh nhập danh sách lớp học.

Vị trí nhập, thay đổi thuộc tính này của lớp học là vị trí Chương trình ĐT trong hộp hội thoại Nhập danh sách lớp học như hình ảnh trên.

4. Chú ý khi tiến hành nhập bảng phân công giảng dạy cho giáo viên theo các lớp học.

Sau khi đã tiến hành đầy đủ các bước đã nêu trên, khi tiến hành nhập phân công giảng dạy (PCGD) số tiết được phân công sẽ được tự động lấy từ số tiết chuẩn của các hệ đào tạo. Vì phần mềm chỉ có một màn hình nhập bảng PCGD nên số tiết chuẩn ghi trên các tiêu đề cột của màn hình nhập chỉ là số tiết chuẩn của một chương trình đào tạo (hiện thời).

Trong màn hình trên số tiết chuẩn của các môn học theo khối ghi trên các tiêu đề cột là tương ứng với ban Cơ bản. Để thay đổi thể hiện của các hệ khác hãy nháy chuột lên nút lệnh . Cửa sổ có dạng sau xuất hiện cho phép chọn chương trình đào tạo khác để hiện số tiết chuẩn.

Hãy chọn chương trình đào tạo và nhấn nút Kết thúc.

Như vậy trong phần mềm TKB 6.0 khi nhập dữ liệu bảng PCGD đối với các trường THPT phân ban, bạn không cần phải chú ý lắm đến các tiết chuẩn được ghi trên các tiêu đề cột. Các số này chỉ còn ý nghĩa đối với các trường THCS hay Tiểu học.

Những phát triển mới trong TKB 6.0

Hướng dẫn sử dụng TKB 6.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=326

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn