Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh
12/01/2010

iTester 4.0iTester Pro 4.0 là hai phần mềm trong bộ phần mềm iQB 4.0 được phát hành cho mọi đối tượng là học sinh và gia đình học sinh dùng để tiến hành kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra được khởi tạo bởi iQB Leo 4.0 và iQB Cat 4.0. Sau đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết hai phần mềm này.


Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester Pro 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thứcURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3706

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn