Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu chức năng luyện chính tả nhanh của phần mềm Học chính tả tiếng Việt
26/01/2010

Học chính tả Tiếng Việt là phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế dành cho tất cả mọi đối tượng là người Việt Nam cũng như nước ngoài muốn học, ôn luyện, thực hành để tìm hiểu sâu hơn chính tả tiếng Việt.


Lỗi chính tả là những lỗi phát sinh khi nói, viết không chính xác theo cách ghép vần, ghép âm và đánh vần đúng tiếng Việt. Các lỗi phát sinh khi nói sai chính tả trong dân gian thường gọi là "nói ngọng".

Phần mềm Học chinh tả tiếng Việt được thiết kế với mục đích chính là giúp các em học sinh và mọi người lớn muốn luyện tập để sửa các lỗi "nói ngọng" đó.

Phần mềm được thiết kế dựa trên các bài học tiếng Việt dành cho lứa tuổi từ 6 - 10 tuổi theo Sách Giáo khoa Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Nhà Xuất bản Giáo dục ấn hành.

Bên cạnh chức năng chính là Phân biệt chính tả, phần mềm Học chính tả tiếng Việt còn có 2 nhóm chức năng quan trọng là Luyện chính tả nhanhĐọc và viết chính xác.

Bài viết này sẽ trình bày chi tiết phần chức năng Luyện chính tả nhanhcủa phần mềm này.

Từ giao diện chính của phần mềm nháy chuột lên vị trí Luyện chính tả nhanh như hình dưới đây để vào chức năng này của phần mềm này.


Màn hình Luyện chính tả nhanh bao gồm 7 chức năng luyện tập chi tiết và có khuôn dạng như hình dưới đây.

1. Điền chữ

Trên màn hình sẽ tự động xuất hiện các từ hoặc cụm từ với một ý nghĩa xác định nào đó. Tuy nhiên một trong các tiếng (từ đơn) của chúng sẽ khuyết đi các phụ âm (hoặc phụ âm ghép) tương ứng. Người dùng cần điền các phụ âm này một cách chính xác bằng cách kéo thả một trong các phương án vào vị trí còn khuyết của từ trên màn hình.

Cách thực hiện: dùng chuột kéo thả phụ âm chính xác lên vị trí khuyết của từ và nhà chuột. Vị trí khuyết là vị trí có dấu ... trên màn hình.

Trong cửa sổ dưới đây cần kéo thả một trong hai chữ "ng" hoặc "ngh".

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Hình trên: đã kéo thả phương án "ngh".

Sau khi kiểm tra, máy thông báo "Sai rồi" và hiện phương án đúng phía dưới phương án sai đã thực hiện.

2. Điền âm vần

Bài luyện tập này tương tự bài trên, điểm khác duy nhất là cần điền âm vần vào từ còn khuyết.

Trên màn hình sẽ tự động hiện 1 từ hay cụm từ có nghĩa (có thể có hình ảnh minh họa kèm theo), trong đó sẽ khuyết đi một âm vần nào đó của một từ đơn (chú ý: dấu của âm vần vẫn còn lại trên màn hình).

Người dùng cần điền các âm vần này một cách chính xác bằng cách kéo thả một trong các phương án vào vị trí còn khuyết của từ trên màn hình.

Cách thực hiện: dùng chuột kéo thả phụ âm vần chính xác lên vị trí khuyết của từ và nhà chuột. Vị trí khuyết là vị trí có dấu ... trên màn hình.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

3. Điền dấu

Đây là bài tập luyện điền dấu vào các từ còn thiếu.

Trên màn hình sẽ tự động xuất hiện một từ hoặc cụm từ có nghĩa (có thể có hình ảnh kèm theo), trong đó có một số từ sẽ không có dấu. Người dùng cần điền dấu vào các vị trí còn thiếu dấu (từ màu đỏ) một cách chính xác.

Cách làm: kéo thả dấu chính xác lên vị trí từ cần điền dấu. Chú ý: không cần đưa lên chính xác vị trí đặt dấu, chỉ cần đưa lên đúng từ màu đỏ là được.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

4. Điền từ

Với bài luyện tập này, người dùng phải điền cả một từ còn thiếu trong một cụm từ có nghĩa cho trước. Thao tác tương tự: dùng chuột kéo thả từ chính xác lên vị trí còn thiếu có dấu (...) và thả chuột.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

5. Chọn từ đúng chính tả

Trên màn hình sẽ tự động xuất hiện hai hoặc ba từ hoàn chỉnh, trong đó chỉ có đúng một từ là đúng chính tả. Người dùng cần tìm ra từ viết đúng chính tả và nháy chuột lên nút tròn phía dưới từ này, kết quả sẽ hiện ngay sau khi nháy chuột.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

6. Điền dấu đúng vị trí

Trên màn hìn sẽ hiện một từ có nghĩa nhưng không có dấu. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các dấu còn thiếu của từ này và thực hiện việc điền dấu một cách chính xác.

Thao tác: kéo thả các dấu cần điền từ các dấu phía dưới lên từ tại vị trí cần điền. Sau khi điền xong các dấu thì tiến hành kiểm tra xem có làm đúng hay không.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

7. Điền chữ, vần chính xác

Đây là bài luyện tổng hợp của điền chữ, âm vần và dấu. Trên màn hình sẽ xuất hiện một từ hoàn chỉnh nhưng thiếu một hoặc nhiều vị trí khác nhau. Các vị trí thiếu này có thể là phụ âm, âm vần hoặc dấu.

Người dùng cần quan sát kỹ và điền dấu, chữ, vần từ bảng chữ cái và dấu phía dưới màn hình lên các vị trí còn thiếu sao cho chính xác nhất. Vì việc điền theo từng chữ nên sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện thao tác điền này.

Thao tác: dùng chuột kéo thả các chữ hay dấu lên vị trí cần điền.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Sau khi thực hiện xong thao tác thì nháy nút để kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3737

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn