Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Khởi tạo một đề kiểm tra theo Sơ đồ Test trong iQB 4.0
29/01/2010

Khởi tạo đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi là một trong những lệnh, chức năng quan trọng nhất của bộ phần mềm iQB. Việc khởi tạo 1 đề kiểm tra theo lệnh này sẽ được tiến hành theo 6 bước tương ứng với 6 màn hình.


Phần mềm iQB cho phép khởi tạo đề kiểm tra theo 2 kiểu sau:

- Theo Bảng tỷ lệ phạm vi kiến thức. Với cách này, kiến thức của đề kiểm tra được bằng cách nhập các tỷ lệ phần trăm cho từng chủ đề kiến thức tham gia trong đề kiểm tra.

- Theo Sơ đồ Test. Với cách này người dùng sẽ nhập trực tiếp thông tin của từng câu hỏi sẽ tham gia vào đề kiểm tra. DS các mẫu câu hỏi này được gọi là Sơ đồ Test.

Qui trình tạo đề kiểm tra theo Sơ đồ Test cũng được thực hiện theo 6 bước chính của lệnh khởi tạo

Màn hình bước 1/6 của lệnh tạo đề kiểm tra theo Sơ đồ Test.

Tại bước 3/6, người dùng sẽ phải nhập trực tiếp Sơ đồ Test.

Màn hình nhập trực tiếp Sơ đồ Test.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3748

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn