Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Bài giảng Toán tạo một bài giảng điện tử môn TOÁN
02/03/2010

BÀI GIẢNG TOÁN - Math Lesson 1.5 dành riêng cho giáo viên thiết kế bài giảng điện tử môn TOÁN bậc TIỂU HỌC. Đây là phần mềm công cụ dành riêng cho giáo viên các nhà trường tiểu học. Chức năng chính của phần mềm là khởi tạo, điều chỉnh các tệp bài giảng môn TOÁN (math file) cho cấp Tiểu học. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Bài giảng Toán tạo một bài giảng điện tử môn TOÁN


Bước 1: Tạo file bài Giảng (bật phần mềm bài Giảng toán vào tạo file)

Chạy phần mềm bài Giảng toán từ biểu tượng trên màn hình:

Màn hình có dạng sau:

Bước 2: Tạo file bài giảng

Kích nút và nhập thông tin của bài giảng:

Chọn nút để chấp nhận:

Chọn nội dung cho Bài giảng:

Kích nút , màn hình có dạng như sau:

Kích nút thêm nội dung, màn hình có dạng như sau:

Kích chọn để hoàn thành tạo file bài giảng.

<>

Video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Bài giảng Toán tạo một bài giảng điện tử môn TOÁN

Tải phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN - Math Lesson 1.5 bản dùng thử

Video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Bài giảng Toán tạo một bài giảng điện tử môn TOÁNURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3799

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn