Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thời trong phần mềm iQB
13/03/2010

Chức năng Inport Database cho phép lấy dữ liệu câu hỏi từ các ngân hàng dữ liệu khác (tệp CSDL khác) vào Ngân hàng dữ liệu hiện tại. Đây là một chức năng rất quan trọng của phần mềm iQB. Với chức năng này các nhà trường sẽ dễ dàng tổng hợp lắp ghép các bộ CSDL câu hỏi khác nhau để tạo thành các CSDL lớn dùng chung trong nhà trường.


a). Import Database /Export Database

Như vậy vai trò của các lệnh Export DatabaseImport Database được mô tả trong sơ đồ sau:

Trong phiên bản iQB 3.0, lệnh Import dữ liệu đã được viết lại hoàn toàn mới hỗ trợ tối đa cho việc chuyển nhập và chia sẻ dữ liệu như sau:

- Khi chuyển nhập dữ liệu câu hỏi từ một CSDL ngoài vào CSDL hiện thời, hai tệp CSDL này không nhất thiết phải có mã dữ liệu như nhau.

- Trong trường hợp hai CSDL này có mã giống nhau, nghĩa là chúng cùng xuất phát từ một CSDL gốc nào đó, việc chuyển nhập câu hỏi có thể chuyển thẳng vào Danh sách câu hỏi chính thức.

- Trường hợp hai CSDL có mã khác nhau thì việc chuyển nhập câu hỏi từ CSDL ngoài sẽ chuyển tạm vào DS câu hỏi tạm thời để xử lý sau.

Các bước thực hiện:

Từ thực đơn Hệ thống chọn Import Database hoặc dùng nút trên thanh công cụ.

Khi đó hệ thống đưa ra cửa sổ giao diện Import Database có dạng sau:

Các bước thực hiện tiếp theo:

- Nhập tên CSDL cần chuyển nhập dữ liệu câu hỏi. Có thể dùng nút để lựa chọn tệp CSDL cần lấy dữ liệu.

- Thiết lập bộ lọc trong CSDL cần chuyển nhập dữ liệu. Bộ lọc câu hỏi bao gồm Phạm vi kiến thức, Kỹ năng câu hỏi và mức độ khó – dễ của câu hỏi. Việc thiết lập bộ lọc này tương tự như trong lệnh Xuất dữ liệu đã trình bày ở trên.

- Xác định kiểu chuyển nhập dữ liệu. Mặc định kiểu chuyển nhập dữ liệu là Chuyển nhập vào DS câu hỏi tạm thời.Trường hợp CSDL chuyển nhập có mã trùng với CSDL hiện thời thì được phép lựa chọn . Trong trường hợp này các câu hỏi với phạm vi kiến thức và kỹ năng đã có trong CSDL hiện thời sẽ được chuyển thẳng vào DS câu hỏi chính thức.

Kích Đồng ý để xác nhận và thực hiện việc chuyển nhập dữ liệu, kích Thoát để đóng cửa sổ lệnh.

Quá trình chuyển nhập dữ liệu có thể kéo dài trong một vài phút hoặc lâu hơn phụ thuộc vào kích thước của CSDL chuyển nhập thông tin.

b). Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File

Chuyển nhập câu hỏi từ tệp văn bản vào CSDL là một lệnh mới của phần mềm iQB 3.0. Chức năng này cho phép người dùng nếu đã nhập trước danh sách câu hỏi trong các tệp văn bản thì sẽ được phép tự động chuyển nhập các câu hỏi này vào CSDL mà không cần chuyển nhập từng câu hỏi. Phần mềm sẽ tự động nhận biết khu vực chứa câu hỏi trong tệp văn bản (thông qua các ký tự phân biệt) và tự động chuyển nhập các câu hỏi này vào CSDL.

Các bước thực hiện như sau:

- Thực hiện lệnh Dữ liệu --> Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File

Màn hình tiếp theo của lệnh có dạng sau đây. Người dùng sẽ phải thực hiện các thao tác chuẩn bị trên màn hình này trưỡc khi tiến hành việc chuyển nhập.

Sau đây sẽ mô tả các thao tác chính trên cửa sổ lệnh.

(1) Chọn tệp văn bản.

Nháy nút để vào cửa sổ chọn tệp văn bản chứa câu hỏi cần chuyển nhập.

Chú ý rằng iQB có khả năng chuyển nhập câu hỏi từ các tệp văn bản dạng DOC, DOCX và RTF.

(2) Tùy chọn lại các ký tự phân biệt

Để phần mềm tự động nhận biết vùng chứa câu hỏi, trên tệp văn bản người dùng cần đưa vào các ký tự đặc biệt để phần mềm tự động nhận biết. Có 4 ký tự nhận biết như sau:

Các ký tự phân biệt cần phải đặt ở đầu dòng của văn bản.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên:

Ký tự [#] chỉ ra vị trí bắt đầu nội dung một câu hỏi trắc nghiệm.

Ký tự [A.] chỉ ra vùng bắt đầu của các phương án trả lời với kiểu đánh số là A., B., C., D.

Ký tự * đứng trước phương án chỉ ra đây là phương án đúng.

Ký tự $ đứng trước phương án chỉ ra phương án này không được thay đổi vị trí khi hoán vị và trộn câu hỏi đề kiểm tra.

(3) Lựa chọn số lượng câu hỏi cần chuyển nhập.

Có hai lựa chọn:

- Chuyển nhập toàn bộ câu hỏi có trong tệp văn bản.

- Chỉ chuyển nhâp [N] câu hỏi đầu tiên của tệp văn bản.

Chú ý: bắt buộc phải chuyển nhập câu hỏi từ đầu tiên, từ dòng đầu tiên của tệp văn bản.

(4) Chọn kiểu câu hỏi cần chuyển nhập

Toàn bộ các câu hỏi được chuyển nhập sẽ có chung phân loại theo Lý thuyết / Bài tập và mức độ Khó / dễ.

(5) Chọn vùng đích cần chuyển nhập

Vùng đích trong CSDL cần chuyển nhập câu hỏi từ tệp văn bản. Có 2 lựa chọn cho vùng đích:

- Câu hỏi tạm thời.

- Câu hỏi chính thức. Nếu chọn phương án này, cần xác định rõ chủ đề lõi và kỹ năng cơ bản của các câu hỏi sẽ chuyển nhập. Toàn bộ các câu hỏi được chuyển nhập sẽ có cùng kỹ năng và kiến thức lõi.

(6) Lựa chọn loại bỏ dòng đầu tiên của vùng câu hỏi

Ngay sau ký tự phân biệt vùng câu hỏi (ký tự [#] theo mặc định) là nội dung câu hỏi cần chuyển nhập. Phân biệt 2 trường hợp: 1- nội dung câu hỏi nằm ngay sau ký tự này và 2- nội dung câu hỏi nằm tại dòng phía dưới.

Hình ảnh dưới đây chỉ ra hai trường hợp cần chọn cho lựa chọn này.


Sau khi xác định xong tất cả các lựa chọn hãy nháy nút Chuyển nhập để tiến hành chức năng chính của lệnh.

Màn hình dạng sau thông báo việc chuyển nhập đã hoàn thành.

Nháy nút Thoát để kết thúc lệnh hoặc thực hiện chuyển nhập câu hỏi từ một tệp DOC khác.

Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thờiURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3812

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn