Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB (tiếp theo)
05/05/2011

III. Làm việc với bảng biểu

Phần mềm IQB hiện tại vẫn chưa có chức năng cho phép giáo viên nhập trực tiếp bảng biểu bằng phần mềm. Nên khi muốn vẽ một bảng thì giáo viên phải sử dụng một phần mềm khác để vẽ.

Với chức năng rất hữu ích là cho phép thày cô chuyển trực tiếp dữ liệu từ file *.doc vào ngân hàng câu hỏi của phần mềm IQB, thày cô có thể dùng ngay công cụ vẽ bảng của MSWord này để vẽ bảng.


Tuy nhiên thày cô cần lưu ý, do khả năng làm việc với bảng của IQB còn hạn chế, nên sau khi thày cô vẽ xong bảng thì thày cô cần phải chuyển bảng thành một hình ảnh (việc chuyển bảng thành ảnh thày cô có thể tham khảo bài viết “Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB” trước) để có thể chuyển nhập ngân hàng câu hỏi một cách dễ dàng.IV. Mẫu câu hỏi chuyển nhập từ Text Editor

Như đã thông báo, phiên bản IQB 5.0 có bổ sung thêm 2 kiểu câu hỏi là câu hỏi điền khuyết và câu hỏi cặp đôi. Trong bài này, chúng tôi xin tổng kết và bổ sung mẫu nhập tất cả các loại câu hỏi trong Text Editor hoặc trong MS Word, sau đó chuyển câu hỏi từ Text Editor hoặc tệp DOC để phần mềm IQB 5.0 tự động nhận biết khi chuyển nhập.

1. Câu hỏi trắc nghiệm2. Câu hỏi tự luận3. Câu hỏi điền khuyếtChú ý:

- Trong câu điền khuyết: các vị trí <1>, <2>, <3>…là các vị trí trống cần phải điền. A, B, C… là nội dung các đáp án đúng tương ứng với các vị trí trống 1, 2, 3….

4. Câu hỏi cặp đôi- Chú ý: với kiểu câu hỏi cặp đôi này chúng ta phải nhập từng cặp câu ghép đúng nội dung với nhau.

5. Câu hỏi dài (kèm nhiều câu hỏi phụ)Chú ý: câu hỏi dài được chia làm hai loại là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Vì vậy, khi nhập câu hỏi dài, ngoài tổ hợp ký tự phân biệt câu hỏi dài “#(b)”, chúng ta phải bổ sung thêm ký tự phân biệt câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận là (m) hoặc (t). Ví dụ, với câu hỏi dài, trắc nghiệm thì ta phải nhập là: #(b)(m) rồi đến nội dung câu hỏi dài.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5293

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn