Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Món quà vô giá mừng ngày khai trường: phần mềm Geogebra 4.0 mới với nhiều tính năng đột phá mãnh liệt. Phần 9: công cụ chèn ảnh
17/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm Geogebra 4.0 mới đã ra đời đúng vào những khai đầu năm học mới của các nhà trường Việt Nam. Đây sẽ là món quà vô giá cho các giáo viên đang dạy môn Toán trong các trường THCS, THPT của Việt Nam.


Các giáo viên và học sinh có thể download miễn phí phần mềm này từ địa chỉ:

http://code.google.com/p/geogebra/downloads/list

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày các chức năng chính của công cụ Chèn ảnh trong Geogebra 4.0.

9. Công cụ chèn ảnh (mới nâng cấp)

Công cụ chèn ảnh không có nhiều điểm mới trong bản Geogebra 4.0 mới, tuy nhiên đây là một công cụ rất quan trọng cho phép đưa các hình ảnh bitmap vào trang màn hình.

Vị trí của công cụ chèn ảnh trên thanh công cụ chính như sau:

Thao tác chèn 1 file ảnh vào trang màn hình.

- Nháy chọn công cụ chèn ảnh

- Nháy chọn 1 điểm bất kỳ trên màn hình.

- Xuất hiện hộp hội thoại mở File. Tìm tệp ảnh trên máy tính và chọn mở tệp này, hình ảnh sẽ được đưa vào màn hình của phần mềm như hình dưới đây.

Chú ý rằng mặc định các hình ảnh được chèn vào bởi công cụ sẽ là các đối tượng phụ.

Hình ảnh sau khi được chèn vào có thể dễ dàng di chuyển hoặc xóa.

Chèn ảnh từ Clipboard

Để chèn 1 ảnh đang có trong Clipboard thực hiện các thao tác sau:

- Nháy chọn công cụ chèn ảnh

- Nhấn giữ phím Alt và nháy chuột tại 1 điểm bất kỳ trên màn hình.

Sau thao tác trên hình ảnh có trong Clipboard sẽ được đưa ra màn hình tại vị trí vừa nhát chuột.

Gán điểm điều khiển cho ảnh

Mặc định các hình ảnh được chèn vào màn hình của phần mềm Geogebra chỉ có thể xóa hoặc dịch chuyển, không thể thực hiện được các thao tác nâng cao hơn như xoay, co giãn hình.

Muốn thực hiện các thao tác nâng cao này, trước tiên cần hiểu các vị trí điểm từ 1 đến 4 của mỗi hình ảnh được mô tả trong sơ đồ sau.

Vị trí đầu tiên khi chèn ảnh vảo chính là Điểm số 1.

Các chức năng năng nâng cao hơn đối với các hình ảnh chèn trong Geogebra được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Xác định trước các điểm A, B, C lần lượt đóng vai tròn các Điểm 1, 2 và 4 của hình.

- Thực hiện thao tác gán các điểm A, B và C với các đỉnh 1, 2 và 4 của hình ảnh.

Chú ý:

- Nếu chỉ gán các đỉnh 1 và 2 hoặc chỉ 1 và 4 thì hình ảnh sẽ gắn với 2 điểm và có thể thực hiện được các thao tác như xoay, co giãn (không méo) và dịch chuyển hình.

- Nếu gán cả 3 đỉnh 1, 2 và 4 thì hình ảnh sẽ tự động co giãn (méo) sao cho các đỉnh này trùng với các điểm A, B, C trên màn hình.

Xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1: chỉ gán các đỉnh 1 và 2

- Giả sử đã có 2 điểm A, B trên màn hình như hình dưới đây.

- Nháy chuột phải lên hình ảnh và chọn lệnh Thuộc tính.

- Xuất hiện hộp hội thoại thuộc tính sau:

- Chọn TAB Vị trí, sau đó gán các vị trí 1 và 2 cho các điểm A, B như hình dưới đây:

- Nháy nút Đóng để hoàn tất việc gán, khi đó hình ảnh sẽ được gán và gắn chặt với 2 điểm A, B như hình dưới đây:

Bây giờ chúng ta có thể dịch chuyển các điểm A, B để xoay và dịch chuyển hình ảnh theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên hình ảnh vẫn đồng dạng với hình gốc.

Ví dụ 2: gán cả 3 đỉnh 1, 2 và 4

Bây giờ giả sử chúng ta có 3 điểm A, B, C như hình dưới đây:

Chúng ta tiến hành các thao tác gán như trong ví dụ 1, nhưng bây giờ gán cả 3 điểm: đỉnh 1 --> A, đỉnh 2--> B, đỉnh 4 ---> C.

Khi đó hình ảnh được gán với 3 điểm A, B, C và ta thu được hình dưới đây:

Rõ ràng trong trường hợp này do hình phải kéo căng với 3 đỉnh nên nó sẽ bị méo đi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5582

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn