Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 3: mô hình quản lý bán tập trung
26/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


2. Mô hình quản lý bán tập trung

Trong mô hình này nhà trường vẫn tiến hành quản lý toàn bộ các CSDL ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra ở mức BGH và ở qui mô toàn trường.

Nhà trường vẫn thiết lập một phòng máy tính chuyên biệt để thực hiện công việc này.

Trong phòng máy tính này sẽ phải cài đặt phần mềm iQB Leo.

Điểm khác biệt duy nhất so với mô hình Quản lý Tập trung đã nói ở trên nằm ở công việc nhập dữ liệu câu hỏi cho các CSDL ngân hàng câu hỏi.

Trong mô hình này, nhà trường sẽ không quản lý tập trung việc nhập câu hỏi ở mức toàn trường nữa mà sẽ phân tán việc nhập dữ liệu câu hỏi cho các giáo viên và các bộ môn.

Việc nhập câu hỏi sẽ giao cho từng bộ môn hoặc từng giáo viên, tất nhiên dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của nhà trường.

Ví dụ việc nhập dữ liệu bán tập trung có thể tiến hành như sau, ví dụ với môn Vật lý 12.

- Ở mức trường, BGH sẽ chỉ đạo phòng máy tính khởi tạo CSDL cho môn Vật lý lớp 12, khởi tạo sẵn ma trận kiến thức chi tiết cho môn học này.

- Từ 1 CSDL gốc, sao chép tạo ra 3 hoặc 4 bản sao CSDL này.

- Tạo ra các nhóm GV trong tổ bộ môn Vật lý của nhà trường và phân công mỗi nhóm nhập câu hỏi của một số chương tương ứng của môn Vật lý lớp 12. Ví dụ SGK Vật lý 12 bao gồm 9 chương, như vậy sẽ tạo ra 3 nhóm GV, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ nhập câu hỏi đầy đủ cho 3 chương.

- Sau khi các GV đã nhập xong, nhà trường sẽ thu lại các bản soft copy của các CSDL này và tiến hành ghép nhập lại trong CSDL gốc chính thức của nhà trường.

- Sau đó phòng máy tính có nhiệm vụ kiểm tra lại và tiến hành tạo các mẫu đề kiểm tra cho CSDL này trước khi mang ra sử dụng chính thức cho nhà trường.

Như vậy trong mô hình quản lý phân tán này, việc nhập dữ liệu sẽ được tiến hành bán tập trung và phân tán và các GV chính là người sẽ làm nhiệm vụ nhập dữ liệu chính cho các CSDL ngân hàng câu hỏi.

Mô hình này có 1 số ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm: nhà trường đỡ mất công nhập dữ liệu câu hỏi.

Nhược điểm: dữ liệu nhập phân tán do đó khó có thể bảo mật tuyệt đối các CSDL ngân hàng câu hỏi gốc của nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5607

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn